logo
Akty Prawne » Akty organu uchwa艂odawczego
uchwa艂y rok 2008

Uchwa艂a Nr XII/76/08
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych Gminy Orla na 2008 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/77/08
w sprawie przyj臋cia rocznego programu wsp贸艂pracy Gminy Orla w roku 2008 z organizacjami pozarz膮dowymi oraz podmiotami, o kt贸rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/78/08
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2008 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/79/08
w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkole prowadzonej przez Gmin臋 Orla
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/80/08
w sprawie okre艣lenia zasad korzystania ze sto艂贸wki szkolnej oraz wysoko艣ci op艂at
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/81/08
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie powo艂ania komisji inwentaryzacyjnej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/82/08
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomo艣ci oznaczonej nr geodezyjnym 398/2, po艂o偶onej we wsi Koszki gm. Orla
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/83/08
w sprawie wyra偶enia zgody na wydzier偶awienie w trybie bezprzetargowym cz臋艣ci nieruchomo艣ci, po艂o偶onej w Orli przy ul. Bielskiej 8
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/84/08
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie nieruchomo艣ci oznaczonych nr geodezyjnymi: 495/9, 495/10, 1026/1, 1026/3, 1026/4, 1011/2, po艂o偶onych w Orli
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/85/08
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2008 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XIII/86/08
w sprawie uchwalenia Statutu So艂ectwa Orla
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XIII/87/08
w sprawie uchwalenia Statutu So艂ectwa Topczyka艂y
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XIII/88/08
w sprawie uchwalenia Statutu So艂ectwa Paszkowszczyzna
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XIII/89/08
w sprawie uchwalenia Statutu So艂ectwa Szczyty Nowodwory
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XIII/90/08
w sprawie uchwalenia Statutu So艂ectwa Szczyty Dzi臋cio艂owo
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XIII/91/08
w sprawie uchwalenia Statutu So艂ectwa Mik艂asze
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XIII/92/08
w sprawie uchwalenia Statutu So艂ectwa Koszele
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XIII/93/08
w sprawie uchwalenia Statutu So艂ectwa Koszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XIII/94/08
w sprawie uchwalenia Statutu So艂ectwa Gredele
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XIII/95/08
w sprawie uchwalenia Statutu So艂ectwa W贸lka Wygonowska
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XIII/96/08
w sprawie uchwalenia Statutu So艂ectwa Szernie
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XIII/97/08
w sprawie uchwalenia Statutu So艂ectwa Reduty
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XIII/98/08
w sprawie uchwalenia Statutu So艂ectwa Oleksze
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XIII/99/08
w sprawie uchwalenia Statutu So艂ectwa Pawlinowo
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XIII/100/08
w sprawie uchwalenia Statutu So艂ectwa Moskiewce
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XIII/101/08
w sprawie uchwalenia Statutu So艂ectwa Czechy Zab艂otne
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XIII/102/08
w sprawie uchwalenia Statutu So艂ectwa Spiczki
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XIII/103/08
w sprawie uchwalenia Statutu So艂ectwa Malinniki
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XIII/104/08
w sprawie uchwalenia Statutu So艂ectwa Dydule
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XIII/105/08
w sprawie uchwalenia Statutu So艂ectwa W贸lka
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XIII/106/08
w sprawie uchwalenia Statutu So艂ectwa Krywiatycze
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XIII/107/08
w sprawie uchwalenia Statutu So艂ectwa Gregorowce
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/108/08
o uchyleniu uchwa艂y w sprawie wyst膮pienia z wnioskiem o zmian臋 nazwy miejscowo艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/109/08
w sprawie okre艣lenia g贸rnych stawek op艂at ponoszonych przez w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci za us艂ugi 艣wiadczone przez przedsi臋biorc臋 posiadaj膮cego zezwolenie na prowadzenie dzia艂alno艣ci w zakresie odbierania odpad贸w komunalnych, opr贸偶niania zbiornik贸w bezodp艂y
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/110/08
w sprawie rozpatrzenia skargi na dzia艂alno艣膰 W贸jta Gminy Orla
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/111/08
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Orla na lata 2004
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/112/08
w sprawie wyra偶enia zgody na wydzier偶awienie w trybie bezprzetargowym lokalu u偶ytkowego znajduj膮cego si臋 w budynku administracyjnym Urz臋du Gminy Orla z siedzib膮 w Orli przy ul. Mickiewicza 5
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/113/08
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomo艣ci oznaczonej nr geodezyjnym 484/20, po艂o偶onej w Orli
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/114/08
w sprawie wyra偶enia zgody na nieodp艂atne nabycie niezabudowanych nieruchomo艣ci oznaczonych nr geodezyjnymi 463/4, 459/4 po艂o偶onych w obr臋bie wsi Reduty gm. Orla
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XIII/115/08
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomo艣ci oznaczonej nr geodezyjnym 316, po艂o偶onej w obr臋bie wsi Szczyty Nowodwory gm. Orla
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/116/08
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomo艣ci oznaczonej nr geodezyjnym 215, po艂o偶onej w obr臋bie wsi Szczyty Dzi臋cio艂owo gm. Orla
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/117/08
w sprawie udzielenia absolutorium W贸jtowi Gminy Orla z tytu艂u wykonania bud偶etu gminy za 2007 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/118/08
w sprawie rozpatrzenia skargi na W贸jta Gminy Orla
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/119/08
w sprawie stwierdzenia wyga艣ni臋cia mandatu radnego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/120/08
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2008 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/121/08
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2007 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/122/08
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalania bud偶etu oraz rodzaju i szczeg贸艂owo艣ci materia艂贸w informacyjnych towarzysz膮cych projektowi bud偶etu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/123/08
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu w Bielsku Podlaskim na dofinansowanie zadania
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/124/08
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu w Bielsku Podlaskim na dofinansowanie zadania
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/125/08
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu w Bielsku Podlaskim na dofinansowanie zadania
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/126/08
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu w Bielsku Podlaskim na dofinansowanie zadania
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/127/08
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu w Bielsku Podlaskim na dofinansowanie zadania
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/128/08
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2008 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/129/08
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu w Bielsku Podlaskim na dofinansowanie zadania
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/130/08
w sprawie zatwierdzenia ,, Planu Odnowy Miejscowo艣ci Krywiatycze"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/131/08
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomo艣ci oznaczonej nr geodezyjnym 207, po艂o偶onej w obr臋bie wsi Koszele gm. Orla
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/132/08
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie niezabudowanych nieruchomo艣ci oznaczonych nr geodezyjnymi 347,348,364, po艂o偶onych w obr臋bie wsi Spiczki gm. Orla
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/133/08
w sprawie przyst膮pienia do zmiany studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego Gminy Orla
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/134/08
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Orli
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/135/08
w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania bud偶etu Gminy Orla za pierwsze p贸艂rocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Orli oraz Gminnego O艣rodka Kultury w Orli za pierwsze p贸艂rocze
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/136/08
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2008 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/137/08
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Bielskiemu w Bielsku Podlaskim w zakresie wbudowania prefabrykat贸w betonowych (kraw臋偶nik贸w) w drodze powiatowej nr 1654B na odcinku ul. Bielskiej w Orli
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/138/08
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Zwi膮zkowi Gmin Wiejskich Wojew贸dztwa Podlaskiego na realizacj臋 zadania pn. ,,Odkryj Region Podlaski"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/139/08
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomo艣ci oznaczonej nr geodezyjnym 137, po艂o偶onej w obr臋bie wsi Dydule gm. Orla
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/140/08
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomo艣ci oznaczonej nr geodezyjnym 242, po艂o偶onej w obr臋bie wsi Topczyka艂y gm. Orla
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/141/08
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomo艣ci oznaczonej nr geodezyjnym 317, po艂o偶onej w obr臋bie wsi Koszki gm. Orla
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/142/08
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomo艣ci oznaczonej nr geodezyjnym 1103/2, po艂o偶onej obr臋bie wsi Reduty gm. Orla
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/143/08
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie niezabudowanych nieruchomo艣ci oznaczonych nr geodezyjnymi 300, 301, 302, po艂o偶onych w obr臋bie wsi Gregorowce gm. Orla
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/144/08
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu w Bielsku Podlaskim na dofinansowanie zadania ,,Wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej na przebudow臋 drogi powiatowej Nr 1685B Dydule-Kruh艂e"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/145/08
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu w Bielsku Podlaskim na dofinansowanie zadania ,,Remont drogi powiatowej Nr 1746B i 1686B w miejscowo艣ci Gredele"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/146/08
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2008 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/147/08
w sprawie przyst膮pienia do stowarzyszenia Lokalna Grupa Dzia艂ania ,,Puszcza Bia艂owieska"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/148/08
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie powo艂ania cz艂onk贸w Komisji do Spraw Samorz膮du i Mienia Komunalnego Rady Gminy Orla
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/149/08
w sprawie obni偶enia ceny skupu 偶yta do cel贸w wymiaru podatku rolnego w 2009 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/150/08
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomo艣ci oznaczonej nr geodezyjnym 195/1, po艂o偶onej w obr臋bie wsi W贸lka Wygonowska gm. Orla
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/151/08
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomo艣ci oznaczonej nr geodezyjnym 97/4, po艂o偶onej w obr臋bie wsi Dydule gm. Orla
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/152/08
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomo艣ci oznaczonej nr geodezyjnym 97/3, po艂o偶onej w obr臋bie wsi Dydule gm. Orla
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/153/08
w sprawie zarz膮dzenia poboru w drodze inkasa podatk贸w: rolnego, le艣nego, od nieruchomo艣ci i 艂膮cznego zobowi膮zania pieni臋偶nego od os贸b fizycznych oraz okre艣lenia inkasent贸w i wysoko艣ci wynagrodzenia za inkaso.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/154/08
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2008 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/155/08
w sprawie wyra偶enia intencji przyst膮pienia gminy Orla do Programu Wieloletniego pod nazw膮 ,,Narodowy Program Przebudowy Dr贸g Lokalnych 2008-2011"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/156/08
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomo艣ci oznaczonej nr geodezyjnym 125, po艂o偶onej we wsi Szczyty Dzi臋cio艂owo gm. Orla
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/157/08
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Orla na 2009 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/158/08
w sprawie bud偶etu gminy na 2009 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/159/08
w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za lokale u偶ytkowe b臋d膮ce w zasobie lokalowym Gminy Orla
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/160/08
w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy Orla na lata 2009 - 2012.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/161/08
w sprawie wysoko艣ci ekwiwalentu pieni臋偶nego dla cz艂onka ochotniczej stra偶y po偶arnej, kt贸ry uczestniczy艂 w dzia艂aniu ratowniczym lub szkoleniu po偶arniczym organizowanym przez Pa艅stwow膮 Stra偶 Po偶arn膮 lub gmin臋
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/162/08
w sprawie przyj臋cia ,,Programu usuwania wyrob贸w zawieraj膮cych azbest na terenie gminy Orla"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/163/08
w sprawie przyj臋cia rocznego programu wsp贸艂pracy gminy Orla w roku 2009 z organizacjami pozarz膮dowymi oraz podmiotami, o kt贸rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/164/08
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomo艣ci oznaczonej nr geodezyjnym 101, po艂o偶onej w obr臋bie wsi Dydule gm. Orla
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/165/08
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2008 r.
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 4701645