logo
Akty Prawne » Akty organu wykonawczego
zarz膮dzenia rok 2009

Zarz膮dzenie Nr 102/09
w sprawie rozpatrzenia wniosk贸w z艂o偶onych do zmiany studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego Gminy Orla, polegaj膮cej na wskazaniu teren贸w korzystnych pod lokalizacj臋 ,,Farmy Wiatrowej Orla" na obszarze rolniczym obejmuj膮cym so艂ectwa
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 103/09
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2009 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 105/09
w sprawie sposobu realizacji uchwa艂 podj臋tych na XIX sesji Rady Gminy Orla
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 106/09
w sprawie przyj臋cia projekt贸w uchwa艂 Rady Gminy Orla na XX sesj臋 Rady Gminy Orla
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 107/09
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2009 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 108/09
w sprawie przyj臋cia sprawozdania z wykonania bud偶etu gminy za 2008 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 109/09
w sprawie sposobu realizacji uchwa艂 podj臋tych na XX sesji Rady Gminy Orla oraz zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie sposobu realizacji uchwa艂 podj臋tych na XVIII sesji Rady Gminy Orla
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 110/09
w sprawie przyj臋cia projekt贸w uchwa艂 na XXI sesj臋 Rady Gminy Orla
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 111/09
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2009 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 112/09
w sprawie otwartego konkursu ofert na realizacj臋 zada艅 gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 113/09
w sprawie przyj臋cia projekt贸w uchwa艂 na XXII sesj臋 Rady Gminy Orla
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 114/09
w sprawie sposobu realizacji uchwa艂 podj臋tych na XXI sesji Rady Gminy Orla
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 115/09
w sprawie rozpatrzenia wniosk贸w z艂o偶onych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz臋艣ci gminy Orla z przeznaczeniem pod ,,Farm臋 Wiatrow膮 Orla" okre艣lonego uchwa艂膮 Rady Gminy Orla Nr XX/170/09 z dnia 12 lutego 2009 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 116/09
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie przyj臋cia projekt贸w uchwa艂 na XXII sesj臋 Rady Gminy Orla
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 117/09
w sprawie szczeg贸艂owego sposobu przeprowadzania s艂u偶by przygotowawczej i organizowania ko艅cz膮cego t臋 s艂u偶b臋 w Urz臋dzie Gminy Orla
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 118/09
w sprawie rozpatrzenia wniosk贸w z艂o偶onych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego teren贸w przemys艂owo-sk艂adowych i zabudowy us艂ugowo-produkcyjnej na gruntach wsi Koszki i Topczyka艂y w gminie Orla okre艣lonego uchwa艂膮 Rady Gminy Orla w sprawie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 119/09
w sprawie rozpatrzenia wniosk贸w z艂o偶onych do zmiany studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego gminy Orla okre艣lonej uchwa艂膮 Rady Gminy Orla w sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia zmiany studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowa
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 120/09
w sprawie powo艂ania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wybor贸w do Parlamentu Europejskiego zarz膮dzonych na dzie艅 7 czerwca 2009 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 121/09
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie powo艂ania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wybor贸w do Parlamentu Europejskiego zarz膮dzonych na dzie艅 7 czerwca 2009 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 122/09
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2009 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 123/09
w sprawie ustalenia terminu sk艂adania wniosk贸w o udzielenie pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podr臋cznik贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 124/09
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszka艅cami wsi W贸lka Wygonowska
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 125/09
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszka艅cami so艂ectwa Gregorowce
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 126/09
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszka艅cami so艂ectwa Gredele
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 127/09
w sprawie maksymalnego miesi臋cznego wynagrodzenia dla kierownika i zast臋pcy samorz膮dowej jednostki bud偶etowej Gminy Orla
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 129/09
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2009 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 130/09
w sprawie przyj臋cia projekt贸w uchwa艂 na XXIII sesj臋 Rady Gminy Orla
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 131/09
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie przyj臋cia projekt贸w uchwa艂 na XXIII sesj臋 Rady Gminy Orla
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 132/09
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie maksymalnego miesi臋cznego wynagrodzenia dla kierownika i zast臋pcy samorz膮dowej jednostki bud偶etowej Gminy Orla
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 134/09
w sprawie sposobu realizacji uchwa艂 Rady Gminy Orla
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 135/09
w sprawie przyj臋cia projekt贸w uchwa艂 na XXIV sesj臋 Rady Gminy Orla
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 136/09
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie przyj臋cia projekt贸w uchwa艂 na XXIV sesj臋 Rady Gminy Orla
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 137/09
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2009 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 138/09
w sprawie sprawozdania z wykonania bud偶etu gminy za I p贸艂rocze 2009 roku
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 133/09
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2009 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 139/09
w sprawie sposobu realizacji uchwa艂 Rady Gminy Orla
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 140/09
w sprawie rozpatrzenia wniosk贸w z艂o偶onych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz臋艣ci gminy Orla z przeznaczeniem pod "Farm臋 Wiatrow膮 Orla"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 141/09
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2009 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 142/09
w sprawie przyj臋cia projekt贸w uchwa艂 na XXV sesj臋 Rady Gminy Orla
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 143/09
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie przyj臋cia projekt贸w uchwa艂 na XXV sesj臋 Rady Gminy Orla
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 144/09
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2009 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 145/09
w sprawie powo艂ania Komisji do przeprowadzania przetarg贸w na zbycie i dzier偶aw臋 nieruchomo艣ci stanowi膮cych mienie Gminy Orla
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 146/09
w sprawie sposobu realizacji uchwa艂 Rady Gminy Orla podj臋tych na XXV sesji
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 147/09
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2009 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 148/09
w sprawie projektu bud偶etu gminy na 2010 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 149/09
w sprawie przyj臋cia projekt贸w uchwa艂 na XXVI sesj臋 Rady Gminy Orla
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 150/09
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2009 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 151/09
w sprawie sposobu realizacji uchwa艂 Rady Gminy Orla podj臋tych na XXVI sesji
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 152/09
w sprawie przyj臋cia projekt贸w uchwa艂 na XXVII sesj臋 Rady Gminy Orla
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 153/09
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2009 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 154/09
w sprawie zatwierdzenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2010 r. oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania op艂at za kszta艂cenie pobierane przez szko艂y wy偶sze i zak艂ady kszta艂cenia nauczycieli
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 155/09
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie przyj臋cia projekt贸w uchwa艂 na XXVII sesj臋 Rady Gminy Orla
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 156/09
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2009 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 157/09
w sprawie powo艂ania rzeczoznawc贸w do przeprowadzenia szacowania
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 4701606