logo
Akty Prawne » Akty organu wykonawczego
zarz膮dzenia rok 2010

Zarz膮dzenie Nr 158/10
w sprawie rozpatrywania uwag z艂o偶onych do projektu zmiany studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego gminy Orla uchwa艂膮 Rady Gminy Orla Nr XXI/177/09 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie przyst膮pienia do zmiany studium uwarunkowa艅 i kier
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 159/10
w sprawie przyj臋cia projekt贸w uchwa艂 na XXVIII sesj臋 Rady Gminy Orla
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 160/10
w sprawie powo艂ania Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji 艣rodk贸w trwa艂ych w jednostkach organizacyjnych gminy Orla
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 161/10
w sprawie sposobu realizacji uchwa艂 Rady Gminy Orla podj臋tych na XXVII sesji oraz zmiany zarz膮dzenia w sprawie sposobu realizacji uchwa艂 Rady Gminy Orla
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 162/10
w sprawie otwartego konkursu ofert na realizacj臋 zada艅 gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 157A/10
w sprawie planu finansowego zada艅 z zakresu administracji rz膮dowej oraz innych zada艅 zleconych jednostce samorz膮du terytorialnego odr臋bnymi ustawami oraz wielko艣ci dochod贸w, kt贸re podlegaj膮 przekazaniu do bud偶etu pa艅stwa w 2010 roku
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 163/10
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2010 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 164/10
w sprawie sprawozdania z wykonania bud偶etu gminy za 2009 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 165/10
w sprawie sposobu realizacji uchwa艂 Rady Gminy Orla podj臋tych na XXVIII sesji
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 166/10
w sprawie organizacji i wykonywania zada艅 obronnych w 2010 roku
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 167/10
w sprawie rozpatrzenia uwag z艂o偶onych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego okre艣lonego uchwa艂膮 Nr XXI/178/09 Rady Gminy Orla z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia miejscowego planu zagospodarowania przest
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 168/10
w sprawie przyj臋cia projekt贸w uchwa艂 na XXIX sesj臋 Rady Gminy Orla
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 169/10
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2010 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 170/10
w sprawie przeznaczenia do sprzeda偶y nieruchomo艣ci oznaczonej nr geodezyjnym 192, po艂o偶onej w obr臋bie wsi Pawlinowo oraz nieruchomo艣ci oznaczonej nr geodezyjnym 388/1, po艂o偶onej w obr臋bie wsi Malinniki
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 171/10
w sprawie sposobu realizacji uchwa艂 Rady Gminy Orla podj臋tych na XXIX sesji
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 172/10
w sprawie przyj臋cia projekt贸w uchwa艂 na XXX sesj臋 Rady Gminy Orla
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 173/10
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2010 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 174/10
w sprawie zaci膮gni臋cia po偶yczki z bud偶etu pa艅stwa na wyprzedzaj膮ce finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszar贸w Wiejskich na lata 2007
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 175/10
w sprawie powo艂ania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wybor贸w Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarz膮dzonych na dzie艅 20 czerwca 2010 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 176/10
w sprawie sposobu realizacji uchwa艂 Rady Gminy Orla podj臋tych na XXX sesji
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 177/10
w sprawie wyznaczenia lidera gminnego Powszechnego Spisu Rolnego 2010 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 178/10
w sprawie powo艂ania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 179/10
w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomo艣ci oznaczonych nr geodezyjnymi 436/30, 436/31, 436/32, 436/33, po艂o偶onych w Orli
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 180/10
w sprawie ustalenia terminu sk艂adania wniosk贸w o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podr臋cznik贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 181/10
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2010 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 182/10
w sprawie przyj臋cia projekt贸w uchwa艂 na XXXI sesj臋 Rady Gminy Orla
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 183/10
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2010 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 184/10
w sprawie sposobu realizacji uchwa艂 Rady Gminy Orla podj臋tych na XXXI sesji
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 185/10
w sprawie sprawozdania z wykonania bud偶etu gminy za I p贸艂rocze 2010 roku
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 186/10
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2010 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 187/10
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2010 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 188/10
w sprawie przyj臋cia projekt贸w uchwa艂 na XXXII sesj臋 Rady Gminy Orla
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 189/10
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie przyj臋cia projekt贸w uchwa艂 na XXXII sesj臋 Rady Gminy Orla
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 190/10
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2010 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 191/10
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2010 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 192/10
w sprawie sposobu realizacji uchwa艂 Rady Gminy Orla podj臋tych na XXXII sesji
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 193/10
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2010 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 195/10
w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orla na lata 2011
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 196/10
w sprawie projektu bud偶etu gminy na 2011 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 197/10
w sprawie przeznaczenia do sprzeda偶y p艂yt drogowych
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 198/10
w sprawie sposobu realizacji uchwa艂 Rady Gminy Orla podj臋tych na XXXIII sesji
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 199/10
w sprawie przyj臋cia projekt贸w uchwa艂 na I sesj臋 Rady Gminy Orla
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 200/10
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2010 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 201/10
w sprawie przyj臋cia projekt贸w uchwa艂 na II sesj臋 Rady Gminy Orla
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 4701687