logo
Akty Prawne » Akty organu uchwa艂odawczego
uchwa艂y grudzie艅 2010

uchwa艂a Nr I/1/10
w sprawie wyboru Przewodnicz膮cego Rady Gminy Orla
Wi臋cej »
uchwa艂a Nr I/2/10
w sprawie wyboru Wiceprzewodnicz膮cego Rady Gminy Orla
Wi臋cej »
uchwa艂a Nr II/3/10
w sprawie powo艂ania cz艂onk贸w Komisji Planowania, Bud偶etu i Finans贸w Rady Gminy Orla
Wi臋cej »
uchwa艂a Nr II/4/10
w sprawie powo艂ania cz艂onk贸w Komisji do Spraw Samorz膮du i Mienia Komunalnego Rady Gminy Orla
Wi臋cej »
uchwa艂a Nr II/5/10
w sprawie powo艂ania cz艂onk贸w Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Orla
Wi臋cej »
uchwa艂a Nr III/6/10
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Orla na 2011 r.
Wi臋cej »
uchwa艂a Nr III/7/10
w sprawie okre艣lenia trybu i sposobu powo艂ywania i odwo艂ywania cz艂onk贸w zespo艂u interdyscyplinarnego oraz szczeg贸艂owych warunk贸w jego funkcjonowania
Wi臋cej »
uchwa艂a Nr III/8/10
w sprawie przyj臋cia wieloletniego programu wsp贸艂pracy gminy Orla z organizacjami pozarz膮dowymi oraz podmiotami, o kt贸rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie
Wi臋cej »
uchwa艂a Nr III/9/10
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2010 r.
Wi臋cej »
uchwa艂a Nr III/10/10
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orla na lata 2011
Wi臋cej »
uchwa艂a Nr III/11/10
w sprawie bud偶etu gminy na 2011 rok
Wi臋cej »
uchwa艂a Nr III/12/10
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od nieruchomo艣ci
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 4701648