logo
Akty Prawne » Akty organu wykonawczego » Zarz膮dzenia w kadencji 2010 - 2014
zarz膮dzenia rok 2011

Zarz膮dzenie Nr 1/11
w sprawie przyj臋cia projekt贸w uchwa艂 na IV sesj臋 Rady Gminy Orla
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 2/11
w sprawie okre艣lenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne i socjalne i inne pomieszczenia b臋d膮ce w艂asno艣ci膮 gminy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 3/2011
w sprawie Regulaminu udzielania zam贸wie艅 publicznych o warto艣ci nie przekraczaj膮cej wyra偶onej w z艂otych r贸wnowarto艣ci 14 000 EURO
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 4/2011
w sprawie zasad organizacji i funkcjonowania kontroli zarz膮dczej w Gminie Orla
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 5/11
w sprawie sprawozdania z wykonania bud偶etu gminy za 2010 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 6/11
w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomo艣ci oznaczonych nr geodezyjnymi 34 i 436/20, po艂o偶onych w obr臋bie Orli, 408/4 i 226/4, po艂o偶onych w obr臋bie wsi Koszki, 172/2, po艂o偶onej w obr臋bie wsi Szczyty Nowodwory oraz 231/2, po艂o偶onej w obr臋bie wsi Szczyt
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 9/2011
w sprawie otwartego konkursu ofert na realizacj臋 zadania gminy w zakresie wspierania upowszechniania kultury fizycznej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 7/2011
w sprawie sposobu realizacji uchwa艂 Rady Gminy Orla podj臋tych na IV sesji
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 8/2011
w sprawie przyj臋cia projekt贸w uchwa艂 na V sesj臋 Rady Gminy Orla
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 10/11
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2011 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 12/11
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Orla sprawozdania finansowego jednostki samorz膮du terytorialnego za 2010 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 11/2011
w sprawie sposobu realizacji uchwa艂 Rady Gminy Orla podj臋tych na V sesji
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 13/11
w sprawie powo艂ania i sk艂adu zespo艂u interdyscyplinarnego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 15/2011
w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 z dodatkowym nauczaniem j臋zyka bia艂oruskiego im. Ziemi Orla艅skiej w Orli
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 14/11
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2011 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 16/2011
w sprawie przyj臋cia projekt贸w uchwa艂 na VI sesj臋 Rady Gminy Orla
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr17/2011
w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 z dodatkowym nauczaniem j臋zyka bia艂oruskiego im. Ziemi Orla艅skiej w Orli
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 18/2011
w sprawie sposobu realizacji uchwa艂 Rady Gminy Orla podj臋tych na VI sesji
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 19/2011
w sprawie ustalenia terminu sk艂adania wniosk贸w o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podr臋cznik贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 21/2011
w sprawie powo艂ania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 z dodatkowym nauczaniem j臋zyka bia艂oruskiego im. Ziemi Orla艅skiej w Orli
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 22/2011
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegaj膮cego si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 23/2011
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 z dodatkowym nauczaniem j臋zyka bia艂oruskiego im. Ziemi Orla艅skiej w Orli
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 20/11
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2011 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 24/2011
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2011 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 25/2011
w sprawie sprawozdania z wykonania bud偶etu gminy za I p贸艂rocze 2011 roku
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 26/2011
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 z dodatkowym nauczaniem j臋zyka bia艂oruskiego im. Ziemi Orla艅skiej w Orli
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 28/2011
w sprawie przyj臋cia projekt贸w uchwa艂 na VII sesj臋 Rady Gminy Orla
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 29/2011
w sprawie powo艂ania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wybor贸w do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarz膮dzonych na dzie艅 9 pa藕dziernika 2011 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 27/11
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2011 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 30/2011
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2011 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenieNr 31/2011
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2011 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 32/2011
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2011 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 33/2011
w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orla na lata 2012
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 34/2011
w sprawie projektu bud偶etu gminy na 2012 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 35/2011
w sprawie sposobu realizacji uchwa艂 Rady Gminy Orla podj臋tych na VII sesji
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 36/2011
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2011 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 37/2011
w sprawie przyj臋cia projekt贸w uchwa艂 na VIII sesj臋 Rady Gminy Orla
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 38/2011
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2011 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 40/2011
w sprawie sposobu realizacji uchwa艂 Rady Gminy Orla podj臋tych na VIII sesji
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 41/2011
w sprawie przyj臋cia projekt贸w uchwa艂 na IX sesj臋 Rady Gminy Orla
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 39/2011
w sprawie ustanowienia pe艂nomocnika do spraw wybor贸w - urz臋dnika wyborczego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 42/2011
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie przyj臋cia projekt贸w uchwa艂 na IX sesj臋 Rady Gminy Orla
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 43/2011
w za艂膮czeniu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 44/2011
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2011 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 45/2011
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2011 rok
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 4701613