logo
Akty Prawne » Akty organu wykonawczego » Zarz膮dzenia w kadencji 2010 - 2014
Zarz膮dzenia rok 2012

Zarz膮dzenie Nr 1/2012
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie powo艂ania i sk艂adu zespo艂u interdyscyplinarnego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 2/2012
w sprawie sposobu realizacji uchwa艂 Rady Gminy Orla podj臋tych na IX sesji
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 3/2012
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2012 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 4/2012
w sprawie otwartego konkursu ofert na realizacj臋 zadania gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 5/2012
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z radami dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego lub organizacjami pozarz膮dowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 6/2012
w sprawie okre艣lenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne i inne pomieszczenia b臋d膮ce w艂asno艣ci膮 gminy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 7/2012
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2012 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 8/2012
w sprawie sprawozdania z wykonania bud偶etu gminy za 2011 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 9/2012
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z radami dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego lub organizacjami pozarz膮dowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 10/2012
w sprawie przyj臋cia projekt贸w uchwa艂 na X sesj臋 Rady Gminy Orla
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 11/2012
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Orla sprawozdania finansowego jednostki samorz膮du terytorialnego za 2011 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 12/2012
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2012 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 13/2012
w sprawie sposobu realizacji uchwa艂 Rady Gminy Orla podj臋tych na X sesji
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 14/2012
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2012 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 15/2012
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2012 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 16/2012
w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomo艣ci oznaczonej nr geodezyjnym 371/8, po艂o偶onej w obr臋bie wsi Reduty gm. Orla
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 17/2012
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2012 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 18/2012
w sprawie przyj臋cia projekt贸w uchwa艂 na XI sesj臋 Rady Gminy Orla
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 19/2012
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2012 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 20/2012
w sprawie ustalenia terminu sk艂adania wniosk贸w o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podr臋cznik贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 21/2012
w sprawie sposobu realizacji uchwa艂 Rady Gminy Orla podj臋tych na XI sesji
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 22/2012
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2012 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 23/2012
w sprawie sprawozdania z wykonania bud偶etu gminy za I p贸艂rocze 2012 roku
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 24/2012
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2012 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 25/2012
w sprawie przyj臋cia projekt贸w uchwa艂 na XII sesj臋 Rady Gminy Orla
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 26/2012
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie powo艂ania Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji 艣rodk贸w trwa艂ych w jednostkach organizacyjnych gminy Orla
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 27/2012
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2012 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 28/2012
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2012 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 29/2012
w sprawie sposobu realizacji uchwa艂 Rady Gminy Orla podj臋tych na XII sesji
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 30/2012
w sprawie przyj臋cia projekt贸w uchwa艂 na XIII sesj臋 Rady Gminy Orla
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 31/2012
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2012 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 33/2012
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2012 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 34/2012
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urz臋du Gminy Orla
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 35/2012
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2012 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 36/2012
w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orla na lata 2013-2016 wraz z prognoz膮 kwoty d艂ugu i sp艂at zobowi膮za艅 na lata 2013-2019
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 37/2012
w sprawie projektu bud偶etu gminy na 2013 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 38/2012
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2012 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 39/2012
w sprawie przyj臋cia projekt贸w uchwa艂 na XIV sesj臋 Rady Gminy Orla
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 40/2012
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2012 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 41/2012
w sprawie sposobu realizacji uchwa艂 Rady Gminy Orla podj臋tych na XIV sesji
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 42/2012
w sprawie zasad przekazywania 艣rodk贸w dla jednostek organizacyjnych gminy i dotacji dla instytucji kultury
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 43/2012
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2012 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 44/2012
w sprawie przyj臋cia projekt贸w uchwa艂 na XV sesj臋 Rady Gminy Orla
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 45/2012
w sprawie zatwierdzenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2013 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 46/2012
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2012 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 47/2012
w sprawie planu finansowego zada艅 z zakresu administracji rz膮dowej oraz innych zada艅 zleconych jednostce samorz膮du terytorialnego odr臋bnymi ustawami na 2013 rok oraz wielko艣ci dochod贸w, kt贸re podlegaj膮 przekazaniu do bud偶etu pa艅stwa w 2013 roku
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 48/2012
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2012 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 49/2012
w sprawie szczeg贸艂owego sposobu przeprowadzania s艂u偶by przygotowawczej i organizowania egzaminu ko艅cz膮cego t臋 s艂u偶b臋 w Urz臋dzie Gminy Orla
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 50/2012
w sprawie sposobu realizacji uchwa艂 Rady Gminy Orla podj臋tych na XV sesji
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 4701671