logo
Akty Prawne » Zbi贸r akt贸w prawa miejscowego
2010

UCHWA艁A NR XXIX/241/10 z dnia 19 marca 2010 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla teren贸w przemys艂owo-sk艂adowych i zabudowy us艂ugowo-produkcyjnej na gruntach wsi Koszki i Topczyka艂y w gminie Orla
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXX/249/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz臋艣ci gminy Orla z przeznaczeniem pod
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXI/252/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie okre艣lenia szczeg贸艂owych zasad i trybu umorzenia, odraczania i rozk艂adania na raty wierzytelno艣ci Gminy Orla oraz gminnych jednostek organizacyjnych, z tytu艂u nale偶no艣ci pieni臋偶nych maj膮cych charakter cywilnoprawny, warunk贸w dopuszczalno艣ci
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXII/263/10 z dnia 23 wrze艣nia 2010 r.
w sprawie okre艣lenia warunk贸w odp艂atno艣ci za pomoc przyznan膮 osobom i rodzinom w ramach programu wieloletniego ,,Pomoc pa艅stwa w zakresie do偶ywiania"
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXII/264/10 z dnia 23 wrze艣nia 2010 r.
w sprawie szczeg贸艂owych warunk贸w przyznawania i odp艂atno艣ci za us艂ugi opieku艅cze i specjalistyczne us艂ugi opieku艅cze, z wy艂膮czeniem specjalistycznych us艂ug opieku艅czych dla os贸b z zaburzeniami psychicznymi oraz szczeg贸艂owych warunk贸w cz臋艣ciowego lub ca艂
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXIII/271/10 z dnia 5 listopada 2010 r.
w sprawie okre艣lenia szczeg贸艂owego sposobu konsultowania z radami dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego lub organizacjami pozarz膮dowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolonta
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXX/247/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkole prowadzonej przez gmin臋 Orla
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 4701596