logo
Urz膮d Gminy
Rejestry,ewidencje i archiwa

Rejestr Instytucji Kultury
w za艂膮czeniu
Wi臋cej »
Rejestr dzia艂alno艣ci regulowanej
w zakresie odbierania odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Ewidencja
udzielonych i cofni臋tych zezwole艅 na prowadzenie dzia艂alno艣ci w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierz臋tami
Wi臋cej »
Ewidencja
udzielonych i cofni臋tych zezwole艅 na prowadzenie dzia艂alno艣ci w zakresie opr贸偶niania zbiornik贸w bezodp艂ywowych i transportu nieczysto艣ci ciek艂ych
Wi臋cej »
Ewidencja zbiornik贸w bezodp艂ywowych, przydomowych oczyszczalni 艣ciek贸w i um贸w na odbieranie odpad贸w
prowadzona jest na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 wrze艣nia 1996 r. o utrzymaniu czysto艣ci i porz膮dku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z p贸藕n. zm.) w celu realizacji zada艅 gminy.Ewidencja dost臋pna w Referacie ds.Og贸lnych w pok. Nr2
Wi臋cej »
Wykaz danych o dokumentach zawieraj膮cych informacje o 艣rodowisku
publicznie dost臋pny na zasadach okre艣lonych w art. 24 ustawy - Prawo ochrony 艣rodowiska (Dz.U z 2001 r. Nr 62, poz. 627, z p贸藕n. zm.) codziennie w godzinach pracy Urz臋du, w Referacie do spraw Og贸lnych, pok贸j nr 2
Wi臋cej »
Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu warunk贸w zabudowy
informacje udost臋pniane na wniosek, z uwzgl臋dnieniem ogranicze艅 wynikaj膮cych z ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) w Referacie do spraw Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, pok贸j nr 3
Wi臋cej »
Ewidencja podatnik贸w podatku rolnego, le艣nego, od nieruchomo艣ci
udost臋pniane podatnikom na pisemny wniosek, z uwzgl臋dnieniem ogranicze艅 wynikaj膮cych z przepis贸w ustawy - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926, z p贸藕n. zm.) o zachowaniu tajemnicy skarbowej i ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 20
Wi臋cej »
Rejestr urodze艅, rejestr ma艂偶e艅stw, rejestr zgon贸w
informacje udzielane na pisemny wniosek podmiot贸w i os贸b wymienionych w art. 83 ustawy z dnia 29 wrze艣nia 1986 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. Nr 36, poz. 180, z p贸藕n. zmianami) codziennie, w Urz臋dzie Stanu Cywilnego, pok贸j nr 1
Wi臋cej »
Gminne zbiory meldunkowe
udost臋pnianie danych osobowych z rejestr贸w wymienionych w za艂膮czniku nast臋puje w formie za艣wiadcze艅 wydawanych na zasadach okre艣lonych w art. 44 lit. g-i ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludno艣ci i dowodach osobistych (Dz.U. z 2001 r. Nr 87,
Wi臋cej »
Sta艂y rejestr wyborc贸w
Informacje w za艂膮czeniu
Wi臋cej »
Rejestr skarg i wniosk贸w obywateli
udost臋pniany do wgl膮du na wniosek - codziennie w godzinach pracy Urz臋du, w Referacie do spraw Og贸lnych, pok贸j nr 12
Wi臋cej »
Rejestr zarz膮dze艅 kierownika urz臋du
publicznie dost臋pny - do wgl膮du codziennie w godzinach pracy Urz臋du, w Referacie do spraw Og贸lnych, pok贸j nr 12
Wi臋cej »
Rejestr zarz膮dze艅 W贸jta
publicznie dost臋pny - do wgl膮du codziennie w godzinach pracy Urz臋du, w Referacie do spraw Og贸lnych, pok贸j nr 12
Wi臋cej »
Rejestr akt贸w prawa miejscowego
publicznie dost臋pny - do wgl膮du codziennie w godzinach pracy Urz臋du na stanowisku Pracy do Obs艂ugi Rady Gminy, pok贸j nr 11
Wi臋cej »
Rejestr wniosk贸w i interpelacji radnych
publicznie dost臋pny - do wgl膮du codziennie w godzinach pracy Urz臋du na stanowisku Pracy do Obs艂ugi Rady Gminy, pok贸j nr 11
Wi臋cej »
Rejestr uchwa艂 Rady Gminy
publicznie dost臋pny - do wgl膮du codziennie w godzinach pracy Urz臋du na Stanowisku do Obs艂ugi Rady Gminy, pok贸j nr 11
Wi臋cej »
Zbiory archiwum zak艂adowego
dost臋pne na podstawie pisemnego wniosku - codziennie w godzinach pracy Urz臋du, w Referacie do spraw Og贸lnych
Wi臋cej »
Rejestr zezwole艅 na sprzeda偶 alkoholu
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 4701595