logo
Akty Prawne » Akty organu wykonawczego » Zarz膮dzenia w kadencji 2010 - 2014
zarz膮dzenia rok 2013

Zarz膮dzenie Nr 1/2013
w sprawie powo艂ania Komisji do przeprowadzania przetarg贸w na zbycie i dzier偶aw臋 nieruchomo艣ci stanowi膮cych mienie Gminy Orla
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 2/2013
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2013 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 3/2013
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z radami dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego lub organizacjami pozarz膮dowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 4/2013
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2013 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 5/2013
w sprawie otwartego konkursu ofert na realizacj臋 zadania gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 6/2013
w sprawie przyj臋cia projekt贸w uchwa艂 na XVI sesj臋 Rady Gminy Orla
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 7/2013
w sprawie uniewa偶nienia otwartego konkursu ofert na realizacj臋 zadania gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 8/2013
w sprawie sprawozdania z wykonania bud偶etu gminy za 2012 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 9/2013
w sprawie sposobu realizacji uchwa艂 Rady Gminy Orla podj臋tych na XVI sesji
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 10/2013
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 11/2013
w sprawie przyj臋cia projekt贸w uchwa艂 na XVII sesj臋 Rady Gminy Orla
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 12/2013
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2013 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 13/2013
w sprawie sposobu realizacji uchwa艂 Rady Gminy Orla podj臋tych na XVII sesji
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 14/2013
w sprawie zaci膮gni臋cia po偶yczki z bud偶etu pa艅stwa na wyprzedzaj膮ce finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszar贸w Wiejskich na lata 2007
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 15/2013
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2013 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 16/2013
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Orla sprawozdania finansowego jednostki samorz膮du terytorialnego za 2012 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 17/2013
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2013 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 18/2013
w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zast臋powania dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 z dodatkowym nauczaniem j臋zyka bia艂oruskiego im. Ziemi Orla艅skiej w Orli podczas jego nieobecno艣ci
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 19/2013
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2013 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 20/2013
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2013 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 21/2013
w sprawie rozpatrzenia uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego teren贸w przemys艂owo-sk艂adowych i zabudowy us艂ugowo-produkcyjnej na gruntach wsi Topczyka艂y w gminie Orla
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 22/2013
w sprawie przyj臋cia projekt贸w uchwa艂 na XVIII sesj臋 Rady Gminy Orla
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 23/2013
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie przyj臋cia projekt贸w uchwa艂 na XVIII sesj臋 Rady Gminy Orla
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 24/2013
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2013 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 25/2013
w sprawie sposobu realizacji uchwa艂 Rady Gminy Orla podj臋tych na XVIII sesji
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 26/2013
w sprawie przyj臋cia projekt贸w uchwa艂 na XIX sesj臋 Rady Gminy Orla
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 27/2013
w sprawie ustalenia terminu sk艂adania wniosk贸w o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podr臋cznik贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 28/2013
w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomo艣ci oznaczonej nr geodezyjnym 371/8, po艂o偶onej w obr臋bie wsi Reduty gm. Orla
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 29/2013
w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomo艣ci oznaczonej nr geodezyjnym 97/3, po艂o偶onej w obr臋bie wsi Dydule, 332 i 333, po艂o偶onych w obr臋bie wsi Spiczki, 269/2, po艂o偶onej w obr臋bie wsi Malinniki, 1011/2, po艂o偶onej w obr臋bie wsi Orla, 265, po艂o偶onej w o
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 30/2013
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2013 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 31/2013
w sprawie sprawozdania z wykonania bud偶etu gminy za I p贸艂rocze 2013 roku
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 32/2013
w sprawie przyj臋cia projekt贸w uchwa艂 na XX sesj臋 Rady Gminy Orla
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 33/2013
w sprawie sposobu realizacji uchwa艂 Rady Gminy Orla podj臋tych na XX sesji
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 34/2013
w sprawie przyj臋cia projekt贸w uchwa艂 na XXI sesj臋 Rady Gminy Orla
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 35/2013
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2013 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 36/2013
w sprawie opracowania gminnego planu obrony cywilnej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 37/2013
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2013 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 38/2013
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2013 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 39/2013
w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orla na lata 2014
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 40/2013
w sprawie projektu bud偶etu gminy na 2014 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 41/2013
w za艂膮czeniu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 42/2013
w sprawie przyj臋cia projekt贸w uchwa艂 na XXII sesj臋 Rady Gminy Orla
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 43/2013
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2013 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 44/2013
w sprawie nabycia nieruchomo艣ci oznaczonej nr geodezyjnym 514/1, po艂o偶onej w obr臋bie wsi Koszele gm. Orla
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 45/2013
w sprawie sposobu realizacji uchwa艂 Rady Gminy Orla podj臋tych na XXII sesji
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 46/2013 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z radami dzia艂alno艣ci po偶ytku
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z radami dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego lub organizacjami pozarz膮dowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 47/2013
w sprawie powo艂ania Komisji do przeprowadzania rokowa艅 na zbycie nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Orla.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 48/2013
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2013 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 49/2013
w sprawie przyj臋cia projekt贸w uchwa艂 na XXIII sesj臋 Rady Gminy Orla
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 50/2013
w sprawie zatwierdzenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2014 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 51/2013 w sprawie planu finansowego zada艅 z zakresu administracji
rz膮dowej oraz innych zada艅 zleconych jednostce samorz膮du terytorialnego odr臋bnymi ustawami na 2014 rok oraz wielko艣ci dochod贸w, kt贸re podlegaj膮 przekazaniu do bud偶etu pa艅stwa w 2014 roku
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 52/2013
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2013 rok
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 4701718