logo
Akty Prawne » Zbi贸r akt贸w prawa miejscowego
2013

Uchwa艂a Nr XVII/129/13
w sprawie ustalenia wysoko艣ci stawek op艂at za umieszczenie urz膮dze艅 infrastruktury technicznej i obiekt贸w budowlanych w pasie drogowym dr贸g wewn臋trznych b臋d膮cych w zasobie Gminy Orla
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/131/13
w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych "Moje boisko - Orlik 2012" w Orli
Wi臋cej »
Obwieszczenie Rady Gminy Orla
w sprawie og艂oszenia jednolitego tekstu uchwa艂y w sprawie zaliczenia dr贸g do kategorii dr贸g gminnych
Wi臋cej »
Obwieszczenie Rady Gminy Orla
w sprawie og艂oszenia jednolitego tekstu uchwa艂y w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszka艅cami Gminy Orla
Wi臋cej »
Obwieszczenie Rady Gminy Orla
w sprawie og艂oszenia jednolitego tekstu uchwa艂y w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkole prowadzonej przez gmin臋 Orla
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/140/13
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego teren贸w przemys艂owo-sk艂adowych i zabudowy us艂ugowo-produkcyjnej na gruntach wsi Topczyka艂y w gminie Orla
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/141/13
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz臋艣ci gminy Orla z przeznaczeniem pod
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/157/13
w sprawie zarz膮dzenia poboru op艂aty za gospodarowanie odpadami w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasent贸w i ustalenia wynagrodzenia za inkaso
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/161/13
w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Orla na lata 2014-2018"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/170/13
w sprawie zaliczenia dr贸g wewn臋trznych do kategorii dr贸g gminnych
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 4701788