logo
Akty Prawne » Akty organu uchwa艂odawczego
uchwa艂y rok 2014

Uchwa艂a Nr XXIV/171/14
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2014 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/172/14
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych Gminy Orla na 2014 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/173/14
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wod臋 oraz zbiorowe odprowadzanie 艣ciek贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/174/14
w sprawie ustalenia dop艂at do cen taryfowych za zbiorowe odprowadzanie 艣ciek贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/175/14
w sprawie rozpatrzenia skarg na W贸jta Gminy Orla
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/176/14
w sprawie upowa偶nienia W贸jta Gminy Orla do wyra偶enia zgody na u偶ywanie nazwy Orla w znakach towarowych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/177/14 w sprawie podwy偶szenia kryterium dochodowego uprawniaj膮cego do
przyznania nieodp艂atnie pomocy w zakresie do偶ywiania w formie 艣wiadczenia pieni臋偶nego na zakup posi艂ku lub 偶ywno艣ci dla os贸b obj臋tych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie do偶ywiania
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/178/14 w sprawie okre艣lenia zasad zwrotu wydatk贸w w zakresie do偶ywiania
w formie posi艂ku albo 艣wiadczenia rzeczowego w postaci produkt贸w 偶ywno艣ciowych dla os贸b obj臋tych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie do偶ywiania
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/179/14
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu os艂onowego w zakresie do偶ywiania
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/180/14
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orla na lata 2014
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/181/14
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2014 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/182/14 w sprawie zarz膮dzenia poboru w drodze inkasa podatk贸w:
rolnego, le艣nego, od nieruchomo艣ci i 艂膮cznego zobowi膮zania pieni臋偶nego od os贸b fizycznych oraz wyznaczenia inkasent贸w i ustalenia wynagrodzenia za inkaso
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/183/14 w sprawie okre艣lenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania bud偶etu
gminy Orla za pierwsze p贸艂rocze oraz okre艣lenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorz膮dowych instytucji kultury za pierwsze p贸艂rocze
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/184/14
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2013 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/185/14
w sprawie nie wyra偶enia zgody na wyodr臋bnienie funduszu so艂eckiego w 2015 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/186/14
w sprawie Programu opieki nad zwierz臋tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno艣ci zwierz膮t na terenie Gminy Orla w 2014 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/187/14 w sprawie okre艣lenia wymaga艅, jakie powinien spe艂nia膰 przedsi臋biorca
ubiegaj膮cy si臋 o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie dzia艂alno艣ci w zakresie opr贸偶niania zbiornik贸w bezodp艂ywowych i transportu nieczysto艣ci ciek艂ych na terenie Gminy Orla
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/188/14 w sprawie okre艣lenia g贸rnych stawek op艂at ponoszonych przez w艂a艣cicieli nieruc
za us艂ugi 艣wiadczone przez przedsi臋biorc臋 w zakresie odbierania odpad贸w komunalnych, opr贸偶niania zbiornik贸w bezodp艂ywowych i transportu nieczysto艣ci ciek艂ych na terenie gminy Orla
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/189/14
w sprawie rozpatrzenia skargi na W贸jta Gminy Orla
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/190/14
w sprawie zasad zwrotu wydatk贸w na 艣wiadczenia z pomocy spo艂ecznej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/191/14
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/192/14
w sprawie udzielenia absolutorium W贸jtowi Gminy Orla z tytu艂u wykonania bud偶etu gminy za 2013 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/193/14
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2014 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/194/14 w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Bielskiemu w Bielsku Podlaskim na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazw膮 "Przebudowa mostu wraz z rozbudow膮 dojazdu drogi Nr 1686B Gredele-Koszki"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/195/14 w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Bielskiemu w Bielsku Podlaskim na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazw膮 "Przebudowa (rozbudowa) drogi powiatowej Nr 1679B od drogi powiatowej Nr 1681B-Topczyka艂y"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/196/14
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2014 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/197/14
w sprawie wprowadzenia op艂aty prolongacyjnej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/198/14 zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Bielskiemu w Bielsku Podlaskim na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazw膮
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/199/14 w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Bielskiemu w Bielsku Podlaskim na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazw膮
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/200/14 w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Bielskiemu w Bielsku Podlaskim na dofinansowanie zadania bie偶膮cego pod nazw膮
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/201/14
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2014 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/202/14 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu
w Bielsku Podlaskim na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazw膮 "Przebudowa (rozbudowa) drogi powiatowej Nr 1679B od drogi powiatowej Nr 1681B-Topczyka艂y"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/203/14 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu
w Bielsku Podlaskim na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazw膮 "Przebudowa mostu wraz z rozbudow膮 dojazdu drogi Nr 1686B Gredele-Koszki"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/204/14
w sprawie wyra偶enia zgody na zawarcie z Zarz膮dem Powiatu w Bielsku Podlaskim porozumienia dotycz膮cego przyj臋cia w zarz膮d cz臋艣ci drogi powiatowej Nr 1681B
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/205/14
w sprawie cz艂onkostwa Gminy Orla w Lokalnej Grupie Dzia艂ania "Puszcza Bia艂owieska"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/206/14 w sprawie wyra偶enia zgody na nabycie zabudowanej
nieruchomo艣ci oznaczonej numerem geodezyjnym 391/15 o powierzchni 391 m2, po艂o偶onej w obr臋bie wsi Orla gm. Orla
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/207/14
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2014 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/208/14
w sprawie obni偶enia 艣redniej ceny skupu 偶yta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2015 rok na obszarze Gminy Orla
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 4701589