logo
Akty Prawne » Akty organu wykonawczego » Zarz膮dzenia w kadencji 2010 - 2014
zarz膮dzenia rok 2014

Zarz膮dzenie Nr 1/2014
w sprawie sposobu realizacji uchwa艂 Rady Gminy Orla podj臋tych na XXIII sesji
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 2/2014
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2014 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 3/2014
w sprawie przyj臋cia projekt贸w uchwa艂 na XXIV sesj臋 Rady Gminy Orla
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 4/2014 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z radami dzia艂alno艣ci po偶ytku publiczneg
lub organizacjami pozarz膮dowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 5/2014
w sprawie nabycia nieruchomo艣ci oznaczonych nr geodezyjnymi 360/1 i 36l/1 po艂o偶onych w obr臋bie wsi Gregorowce gm. Orla
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 6/2014
w sprawie sposobu realizacji uchwa艂 Rady Gminy Orla podj臋tych na XXIV sesji
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 7/2014
w sprawie nabycia nieruchomo艣ci oznaczonej nr geodezyjnym 362/l po艂o偶onej w obr臋bie wsi Gregorowce gm. Orla
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 8/2014
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2014 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 9/2014
w sprawie sprawozdania z wykonania bud偶etu gminy za 2013 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 10/2014
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na2014 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 11/2014
w sprawie przyj臋cia projekt贸w uchwa艂 na XXV sesj臋 Rady Gminy Orla
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 12/2014
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie powo艂ania i sk艂adu zespo艂u interdyscyplinarnego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 13/2014
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Orla sprawozdania finansowego jednostki samorz膮du terytorialnego za 2013 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 14/2014
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2014 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 15/2014
w sprawie sposobu realizacji uchwa艂 Rady Gminy Orla podj臋tych na XXV sesji
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 16/2014
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2014 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 17/2014
w sprawie powo艂ania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wybor贸w do Parlamentu Europejskiego zarz膮dzonych na dzie艅 25 maja 2014 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 18/2014
w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomo艣ci oznaczonych numerami geodezyjnymi 363/2 i 264/2, po艂o偶onych w obr臋bie wsi Spiczki
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 19/2014
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2014 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 20/2014
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2014 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 21/2014
w sprawie przyj臋cia projekt贸w uchwa艂 na XXVI sesj臋 Rady Gminy Orla
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 22/2014
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie przyj臋cia projekt贸w uchwa艂 na XXVI sesj臋 Rady Gminy Orla
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 23/2014
w sprawie Regulaminu udzielania zam贸wie艅 publicznych o warto艣ci nieprzekraczaj膮cej wyra偶onej w z艂otych r贸wnowarto艣ci 30 000 euro
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 24/2014
w sprawie zaci膮gni臋cia kredytu d艂ugoterminowego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 25/2014
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2014 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 26/2014
w sprawie sposobu realizacji uchwa艂 Rady Gminy Orla podj臋tych na XXVI sesji
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 27/2014
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2014 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 28/2014
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2014 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 29/2014
w sprawie sprawozdania z wykonania bud偶etu gminy za I p贸艂rocze 2014 roku
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 30/2014
w sprawie ustalenia terminu sk艂adania wniosk贸w o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podr臋cznik贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 31/2014
w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomo艣ci oznaczonych numerami geodezyjnymi 71 oraz 102/2, po艂o偶onych w obr臋bie wsi Czechy Zab艂otne gm. Orla
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 32/2014
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2014 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 33/2014
w sprawie przyj臋cia projekt贸w uchwa艂 na XXVII sesj臋 Rady Gminy Orla
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 34/2014
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2014 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 35/2014
w sprawie sposobu realizacji uchwa艂 Rady Gminy Orla podj臋tych na XXVII sesji
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 36/2014
w sprawie przyj臋cia projekt贸w uchwa艂 na XXVIII sesj臋 Rady Gminy Orla
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 37/2014
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie przyj臋cia projekt贸w uchwa艂 na XXVIII sesj臋 Rady Gminy Orla
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 38/2014
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie przyj臋cia projekt贸w uchwa艂 na XXVIII sesj臋 Rady Gminy Orla
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 39/2014
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2014 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 40/2014
w sprawie sposobu realizacji uchwa艂 Rady Gminy Orla podj臋tych na XXVIII sesji
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 41/2014
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2014 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 43/2014
w sprawie przyj臋cia projekt贸w uchwa艂 na XXIX sesj臋 Rady Gminy Orla
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 44/2014
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2014 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 45/2014 w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orla
na lata 2015
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 46/2014
w za艂膮czeniu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie 47/2014
w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomo艣ci oznaczonej numerem geodezyjnym 723, po艂o偶onej w obr臋bie wsi Pawlinowo gm. Orla
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 48/2014
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2014 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie 49/2014
w sprawie przyj臋cia projekt贸w uchwa艂 na I sesj臋 Rady Gminy Orla
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie 50/2014
w sprawie okre艣lenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne i inne pomieszczenia b臋d膮ce w艂asno艣ci膮 gminy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie 51/2014
w sprawie przyj臋cia projekt贸w uchwa艂 na II sesj臋 Rady Gminy Orla
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie 52/2014
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z radami dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego lub organizacjami pozarz膮dowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie 53/2014
w sprawie przyj臋cia projekt贸w uchwa艂 na III sesj臋 Rady Gminy Orla
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie 54/2014
w za艂膮czeniu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie 55/2014
w sprawie planu finansowego zada艅 z zakresu administracji rz膮dowej oraz innych zada艅 zleconych jednostce samorz膮du terytorialnego odr臋bnymi ustawami na 2015 rok oraz wielko艣ci dochod贸w, kt贸re podlegaj膮 przekazaniu do bud偶etu pa艅stwa w 2015 roku
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie 56/2014
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2014 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie 57/2014
w sprawie zatwierdzenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2015 r.
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 4701679