logo
Urz膮d Gminy
Og艂oszenia

Obwieszczenie W贸jta Gminy Orla
dot. zawiadomienia o zgromadzeniu akt w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego na budow臋 bezobs艂ugowej stacji bazowej telefonii kom贸rkowej w Malinnikach.
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Orla
o zgromadzeniu akt w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego budowy stacji telefonii kom贸rkowej P4"BIS4450A" w Malinnikach
Wi臋cej »
Informacja PGE
dot. przerwy w dostawach energii elektrycznej w miejscowo艣ciach: Orla, Koszele
Wi臋cej »
Stypendium W贸jta Gminy Orla dla uzdolnionych uczni贸w
Wi臋cej »
Sie膰 szk贸艂 od 1 wrze艣nia 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.
w za艂膮czeniu
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Orla
w sprawie wszcz臋cia post臋powania ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy stacji bazowej telefonii kom贸rkowej P4 "BIS4450A" wraz z niezb臋dn膮 infrastruktur膮.
Wi臋cej »
Uchwa艂a w sprawie dostosowania sieci szk贸艂 do nowego ustroju szkolnego
w za艂膮czeniu
Wi臋cej »
Ocena jako艣ci wody
z wodoci膮gu w Olekszach.
Wi臋cej »
Uniewa偶nienie og艂oszenia
o otwartym naborze partnera nr 1/2017
Wi臋cej »
Nab贸r do oddzia艂贸w przedszkolnych i do pierwszej klasy Szko艂y Podstawowej na rok szkolny 2017/2018
informacje w za艂膮czeniu
Wi臋cej »
Og艂oszenie o otwartym naborze partnera do realizacji projektu pn. "呕y膰 sprawniej"
w za艂膮czeniu
Wi臋cej »
INFORMACJA
dotycz膮ca planowanych inwestycji na terenie Gminy Orla, podczas realizacji kt贸rych mo偶e powsta膰 obowi膮zek wybudowania kana艂贸w technologicznych.
Wi臋cej »
Ocena jako艣ci wody
z wodoci膮gu Orla
Wi臋cej »
Zawiadomienie
dot. wszcz臋cia post臋powania wodnoprawnego
Wi臋cej »
Informacja
dot. przerwy w dostawie wody
Wi臋cej »
Informacja PGE
dot. przerwy w dostawie energii elektrycznej w miejscowo艣ciach Mik艂asze i Kruh艂e
Wi臋cej »
Obwieszczenie Samorz膮dowego Kolegium Odwo艂awczego w Bia艂ymstoku
dot. wydania decyzji dn 6 lutego 2017 r. w sprawie budowy bezobs艂ugowej stacji bazowej telefonii kom贸rkowej w miejscowo艣ci Malinniki.
Wi臋cej »
Informacja PGE
w sprawie przerw w dostawie energii elektrycznej w miejscowo艣ciach: Spiczki, W贸lka, Koszki, Gredele i Mik艂asze
Wi臋cej »
Informacja PGE
w sprawie przerw w dostawach energii elektrycznej w miejscowo艣ciach W贸lka, Spiczki
Wi臋cej »
Informacja PGE
dot. przerwy w dostawach energii elektrycznej w miejscowo艣ciach: Gregorowce, Koszki, Gredele
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Orla
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj膮cej na wykonaniu odwodnienia drogi gminnej Nr 108278B w miejscowo艣ci Malinniki, gm. Orla
Wi臋cej »
Ocena jako艣ci wody
z wodoci膮gu Orla
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Orla
dot.podjecia decyzji odmawiaj膮cej w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego polegaj膮cej na "Budowie bezobs艂ugowej stacji bazowej telefonii kom贸rkowej sieci Orange" w miejscowo艣ci Malinniki
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Orla
dot. zgromadzenia akt w sprawie wydania decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj膮cej na wykonaniu odwodnienia drogi gminnej Nr 108278B w miejscowo艣ci Malinniki
Wi臋cej »
Informacja PGE
dot. przerwy w dostawie energii elektrycznej w miejscowo艣ciach Gregorowce i Krywiatycze
Wi臋cej »
Informacja PGE
dot. przerwy w dostawie energii elektrycznej w Krywiatyczach
Wi臋cej »
Ocena jako艣ci wody
z wodoci膮gu w Orli
Wi臋cej »
Ocena jako艣ci wody
z wodoci膮gu Oleksze
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Orla
dot. zgromadzenia akt w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego "Budowa bezobs艂ugowej stacji bazowej telefonii kom贸rkowej sieci Orange Malinniki"
Wi臋cej »
Informacja PGE
dot. przerwy w dostawie energii elektrycznej w miejscowo艣ci Krywiatycze
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Orla
dot. wszcz臋cia post臋powania w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego polegajacej na wykonania odwodnienia drogi gminnej Nr 108278B w miejscowo艣ci Malinniki
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Orla
o podj臋tej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj膮cej na " Rozbudowie, przebudowie stacji uzdatniania wody i przebudowie stacji wodoci膮gowej w ulicy Partyzant贸w w Orli".
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Orla
o podj臋tej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj膮cej na "Rozbudowie, przebudowie stacji wodoci膮gowej w miejscowo艣ci Oleksze".
Wi臋cej »
Og艂oszenie
dotycz膮ce funkcjonowania przejazdu kolejowo-drogowego w km 11,752 (obr臋b Szczyty) linii nr 52 Lewki- Nieznany B贸r
Wi臋cej »
Og艂oszenie
dotycz膮ce funkcjonowania przejazdu kolejowo-drogowego w km 6,238 (obr臋b Mik艂asze) lini nr 52 Lewki- Nieznany B贸r.
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Orla
o zgromadzonych aktach w sprawie wydania decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj膮cej na "Rozbudowie, przebudowie stacji uzdatniania wody i przebudowie sieci wodoci膮gowej w ulicy Partyzant贸w w Orli"
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Orla
o zgromadzonych aktach w sprawie wydania decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj膮cej na "Rozbudowie, przebudowie stacji wodoci膮gowej w miejscowo艣ci Oleksze"
Wi臋cej »
Og艂oszenie W贸jta Gminy Orla
w sprawie spadkobierc贸w budynku zlokalizowanego na nieruchomo艣ci oznaczonej nr geod. 368, obr臋b Szczyty-Nowodwory.
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Orla
o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj膮cej na "Rozbudowie, przebudowie stacji uzdatniania wody i przebudowie sieci wodoci膮gowej w ulicy Partyzant贸w w Orli".
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Orla
o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj膮cej na "Rozbudowie, przebudowie stacji wodoci膮gowej w miejscowo艣ci Oleksze".
Wi臋cej »
Og艂oszenie W贸jta Gminy Orla
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wod臋 i zbiorowe odprowadzenie 艣ciek贸w oraz w sprawie ustalenia dop艂aty do ceny taryfowej za zbiorowe odprowadzanie 艣ciek贸w.
Wi臋cej »
Ocena jako艣ci wody wodoci膮gu Oleksze
potwierdzaj膮ca przydatno艣膰 do spo偶ycia.
Wi臋cej »
Postanowienie W贸jta Gminy Orla
o podj臋ciu zawieszonego post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj膮cej na "Budowie bezobs艂ugowej stacji bazowej telefonii kom贸rkowej sieci Orange w Malinnikach".
Wi臋cej »
Og艂oszenie
o wy艂o偶eniu do publicznego wgl膮du spisu inwentaryzacyjnego mienia podlegaj膮cego komunalizacji.
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Orla
o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazw膮 "Rozbi贸rka istniej膮cego i budowa nowego mostu przez rz. Orlanka w miejscowo艣ci Szczyty-Dzi臋cio艂owo w km 8+738 w ci膮gu drogi wojew贸dzkiej Nr 689"
Wi臋cej »
Postanowienie
o zawieszeniu post臋powania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj膮cej na: "Budowie bezobs艂ugowej stacji bazowej telefonii kom贸rkowej sieci Orange "Malinniki".
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE
o przed艂u偶eniu doczasowych stawek i op艂at za zbiorowe zaopatrzenie w wod臋 i zbiorowe odprowadzenie 艣ciek贸w
Wi臋cej »
Og艂oszenie
w sprawie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wod臋 oraz zbiorowe odprowadzanie 艣ciek贸w
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 3095125