logo
Akty Prawne » Akty organu wykonawczego
Zarz膮dzenia rok 2015

Zarz膮dzenie 1/2015
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2015 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie 2/2015
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2015 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie 3/2015
w sprawie przyj臋cia projekt贸w uchwa艂 na IV sesj臋 Rady Gminy Orla
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 4/2015
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urz臋du Gminy Orla
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 5/2015 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z radami po偶ytku publicznego
lub organizacjami pozarz膮dowymi i podmiotami wymienionymi art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 6/2015
w sprawie sposobu realizacji uchwa艂 Rady Gminy Orla podj臋tych na IV sesji
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 7/2015
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2015 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 8/2015
w sprawie sprawozdania z wykonania bud偶etu gminy za 2014 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 9/2015
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomo艣ci oznaczonej nr geod. 77, stanowi膮cej drog臋 wewn臋trzn膮, po艂o偶onej w obr臋bie wsi Szczyty Nowodwory gm. Orla
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 10/2015
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2015 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 11/2015
w sprawie przyj臋cia projekt贸w uchwa艂 na V sesj臋 Rady Gminy Orla
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 12/2015
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2015 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 14/2015
w sprawie powo艂ania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wybor贸w Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarz膮dzonych na dzie艅 10 maja 2015 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 15/2015
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Orla sprawozdania finansowego jednostki samorz膮du terytorialnego za 2014 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 16/2015
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2015 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 17/2015
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2015 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 18/2015
w za艂膮czeniu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 19/2015
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2015 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 20/2015
w sprawie przyj臋cia projekt贸w uchwa艂 na VI sesj臋 Rady Gminy Orla
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 21/2015
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2015 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 22/2015
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2015 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 23/2015
w sprawie sposobu realizacji uchwa艂 Rady Gminy Orla podj臋tych na VI sesji
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 24/2015
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2015 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 25/2015
w sprawie ustalenia terminu sk艂adania wniosk贸w o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podr臋cznik贸w i materia艂贸w edukacyjnych w ramach Rz膮dowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - "Wyprawka szkolna"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 26/2015
w sprawie sprawozdania z wykonania bud偶etu gminy za I p贸艂rocze 2015 roku
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 27/2015
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2015 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 28/2015
w sprawie powo艂ania obwodowych komisji do spraw referendum do przeprowadzenia referendum og贸lnokrajowego, zarz膮dzonego na dzie艅 6 wrze艣nia 2015 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 29/2015
w sprawie przyj臋cia projekt贸w uchwa艂 na VII sesj臋 Rady Gminy Orla
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 30/2015
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2015 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 31/2015
w sprawie powo艂ania i sk艂adu zespo艂u interdyscyplinarnego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 32/2015
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2015 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 33/2015
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2015 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 34/2015
w sprawie przyj臋cia projektu uchwa艂y na VIII sesj臋 Rady Gminy Orla
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 35/2015
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2015 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 36/2015
w sprawie powo艂ania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wybor贸w do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarz膮dzonych na dzie艅 25 pa藕dziernika 2015 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 37/2015
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2015 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 38/2015
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 39/2015
w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orla na lata 2016-2019 wraz z prognoz膮 kwoty d艂ugu i sp艂at zobowi膮za艅 na lata 2016-2019
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 40/2015
w sprawie projektu bud偶etu gminy na 2016 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 41/2015
w sprawie nabycia nieruchomo艣ci oznaczonej numerem geodezyjnym 294/4, po艂o偶onej w obr臋bie wsi Gregorowce gm. Orla
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 42/2015
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2015 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 43/2015
w sprawie sposobu realizacji uchwa艂 Rady Gminy Orla podj臋tych na VII sesji
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 44/2015
w sprawie przyj臋cia projekt贸w uchwa艂 na IX sesj臋 Rady Gminy Orla
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 45/2015
w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomo艣ci oznaczonej nr geodezyjnym 48812, po艂o偶onej w obr臋bie wsi Moskiewce gm. Orla
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 46/2015
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2015 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 47/2015
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z radami dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego lub organizacjami pozarz膮dowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 48/2015
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2015 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 49/2015
w sprawie przyj臋cia projekt贸w uchwa艂 na X sesj臋 Rady Gminy Orla
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 50/2015
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z radami dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego lub organizacjami pozarz膮dowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolo
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 51/2015
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2015 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 53/2015
w sprawie planu finansowego zada艅 z zakresu administracji rz膮dowej oraz innych zada艅 zleconych jednostce samorz膮du terytorialnego odr臋bnymi ustawami na 2016 rok oraz wielko艣ci dochod贸w, kt贸re podlegaj膮 przekazaniu do bud偶etu pa艅stwa w 2016 roku
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 4701763