logo
Akty Prawne » Akty organu uchwa艂odawczego
uchwa艂y rok 2015

Uchwa艂a Nr IV/11/15
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych Gminy Orla na 2015 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/12/15
w sprawie przed艂u偶enia czasu obowi膮zywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wod臋 i zbiorowe odprowadzanie 艣ciek贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/13/15
w sprawie ustalenia dop艂at do cen taryfowych za zbiorowe odprowadzanie 艣ciek贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/14/15 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu w Bielsku Podlaskim
na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazw膮 "Przebudowa drogi wraz z przebudow膮 mostu po艂o偶onego w ci膮gu drogi powiatowej Nr 1654B w miejscowo艣ci Orla"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/15/15 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu w Bielsku Podlaskim
na dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej na "Przebudow臋 ulicy Kleszczelowskiej w Orli"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/16/15
w sprawie Programu Ochrony 艢rodowiska dla Gminy Orla na lata 2014-2017 z perspektyw膮 do 2021 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/17/15
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orla na lata 2015
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/18/15
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2015 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/19/15
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2014 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/20/15
w sprawie nie wyra偶enia zgody na wyodr臋bnienie funduszu so艂eckiego w 2016 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/21/15
w sprawie ustalenia wynagrodzenia W贸jtowi Gminy Orla
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/22/15
w sprawie Regulaminu utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie Gminy Orla
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/23/15
w sprawie szczeg贸艂owego sposobu i zakresu 艣wiadczenia us艂ug w zakresie odbierania odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci i zagospodarowania tych odpad贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/24/15
w sprawie wyboru metody ustalenia op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysoko艣ci tej op艂aty
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/25/15
w sprawie terminu, cz臋stotliwo艣ci i trybu uiszczania op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/26/15
w sprawie Programu opieki nad zwierz臋tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno艣ci zwierz膮t na terenie Gminy Orla w 2015 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/27/15
w sprawie Regulaminu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni 艣ciek贸w na terenie Gminy Orla ze 艣rodk贸w bud偶etu gminy w formie dotacji celowej dla podmiot贸w niezaliczanych do sektora finans贸w publicznych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/28/15
w sprawie okre艣lenia tygodniowego obowi膮zkowego wymiaru godzin zaj臋膰 nauczycieli realizuj膮cych w ramach stosunku pracy obowi膮zki okre艣lone dla stanowisk o r贸偶nym tygodniowym obowi膮zkowym wymiarze godzin
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/29/15
w sprawie upowa偶nienia Kierownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Orli do prowadzenia post臋powa艅 oraz wydawania decyzji administracyjnych z zakresu 艣wiadcze艅 pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczni贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/30/15
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Orli
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/31/15
w sprawie aktualizacji Gminnej Strategii Rozwi膮zywania Problem贸w Spo艂ecznych Gminy Orla na lata 2006-2016
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/32/15
sprawie przyj臋cia gminnego programu os艂onowego w zakresie zmniejszenia wydatk贸w poniesionych na leki przez mieszka艅c贸w gminy Orla
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/33/15
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomo艣ci oznaczonej numerem geodezyjnym 1026/6, po艂o偶onej w obr臋bie wsi Orla gm. Orla
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/34/15
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/35/15
w sprawie udzielenia absolutorium W贸jtowi Gminy Orla z tytu艂u wykonania bud偶etu gminy za 2014 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/36/15
w sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/37/15
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Regulaminu utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie Gminy Orla
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/38/15
w sprawie upowa偶nienia Kierownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Orli do prowadzenia post臋powa艅 oraz wydawania decyzji administracyjnych z zakresu 艣wiadcze艅 pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczni贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/39/15
w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczni贸w zamieszka艂ych na terenie Gminy Orla
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/40/15
w sprawie rozpatrzenia skargi na W贸jta Gminy Orla
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/41/15
w sprawie rozpatrzenia skargi na W贸jta Gminy Orla
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/42/15
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2015 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/43/15
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu w Bielsku Podlaskim na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazw膮
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/44/15
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu w Bielsku Podlaskim na dofinansowanie realizacji zadania inwetycyjnego pod nazw膮
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/45/15
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu w Bielsku Podlaskim na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazw膮
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/46/15
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu w Bielsku Podlaskim na dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej na
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/47/15
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wod臋 oraz zbiorowe odprowadzanie 艣ciek贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/48/15
w sprawie ustalenia dop艂at do cen taryfowych za zbiorowe odprowadzanie 艣ciek贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/49/15
w sprawie rozpatrzenia skargi na W贸jta Gminy Orla
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/50/15
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/51/15
w sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/52/15
uchylaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie zwolnie艅 w podatku od nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/53/15
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/54/15
w sprawie obni偶enia 艣redniej ceny skupu 偶yta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2016 rok na obszarze Gminy Orla
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/55/15
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/56/15
uchylaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie okre艣lenia zasad ustalania i poboru oraz terminu p艂atno艣ci i wysoko艣ci stawek op艂aty targowej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/57/15
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysoko艣ci op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi sk艂adanej przez w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci zamieszka艂ych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/58/15
w sprawie przyj臋cia gminnego programu os艂onowego w zakresie zmniejszenia wydatk贸w poniesionych na leki przez mieszka艅c贸w gminy Orla
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/59/15
w sprawie wyra偶enia zgody na udzielenie bonifikaty.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/60/15
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2015 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/61/15
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orla na lata 2016-2019 wraz z prognoz膮 kwoty d艂ugu i sp艂at zobowi膮za艅 na lata 2016 - 2019
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/62/15
w sprawie bud偶etu gminy na 2016 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/63/15
w sprawie okre艣lenia wzor贸w formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/64/15
w sprawie przyj臋cia rocznego programu wsp贸艂pracy gminy Orla w 2016 r. z organizacjami pozarz膮dowymi oraz podmiotami, o kt贸rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r....
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/65/15
w sprawie kontynuowania cz艂onkostwa Gminy Orla w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Dzia艂ania "Puszcza Bia艂owieska"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/66/15
w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Orli
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/67/15
w sprawie wyra偶enia zgody na przekazanie darowizny Gminnej Bibliotece Publicznej w Orli
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/68/15
w sprawie powo艂ania Komisji Inwentaryzacyjnej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/69/15
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 4701654