logo
Akty Prawne » Akty organu wykonawczego
Zarz膮dzenia rok 2016

Zarz膮dzenie Nr 1/2016
w sprawie sposobu realizacji uchwa艂 Rady Gminy Orla podj臋tych na X sesji
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 2/2016
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2016 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 3/2016
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z radami dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego lub organizacjami pozarz膮dowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 4/2016
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2016 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 5/2016
w sprawie przyj臋cia projekt贸w uchwa艂 na XI sesje Rady Gminy Orla
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 6/2016
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie przyj臋cia projekt贸w uchwa艂 na XI sesj臋 Rady Gminy Orla
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 7/2016
w sprawie sprawozdania z wykonania bud偶etu gminy za 2015 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 8/2016
w sprawie nabycia nieruchomo艣ci oznaczonej numerem geodezyjnym 399/1, po艂o偶onej w obr臋bie wsi Orla gm. Orla
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 9/2016
w sprawie nabycia nieruchomo艣ci oznaczonej numerem geodezyjnym 401/1, po艂o偶onej w obr臋bie wsi Orla gm. Orla
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 10/2016
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2016 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 11/2016
w sprawie przyj臋cia projekt贸w uchwa艂 na XII sesj臋 Rady Gminy Orla
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 12/2016
w sprawie przedstawienia Radzie gminy sprawozdania finansowego jednostki samorz膮du terytorialnego za 2015 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 13/2016
w sprawie przyj臋cia projektu uchwa艂y na XII sesj臋 Rady Gminy Orla
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 14/2016
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2016 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 15/2016
w sprawie otwartego konkursu ofert na realizacj臋 zadania gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 16/2016
w sprawie sposobu realizacji uchwa艂 Rady Gminy Orla podj臋tych na XI sesji
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 17/2016
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2016 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 18/2016
w sprawie sposobu realizacji uchwa艂 Rady Gminy Orla podj臋tych na XII sesji
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 19/2016
w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomo艣ci oznaczonych nr geodezyjnymi 171/2 i 365/2, po艂o偶onych w obr臋bie wsi Szczyty - Nowodwory gm. Orla
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 20/2016
w sprawie przeznaczenia do zbycia zabudowanej nieruchomo艣ci oznaczonej nr geodezyjnym 18/1, po艂o偶onej w obr臋bie wsi Paszkowszczyzna gm. Orla
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 21/2016
w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomo艣ci oznaczonej nr geodezyjnym 274/1, po艂o偶onej w obr臋bie wsi Koszele gm. Orla
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 22/2016
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2016 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 23/2016
w sprawie przyj臋cia projekt贸w uchwa艂 na XIII sesj臋 Rady Gminy Orla
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 24/2016
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie przyj臋cia projekt贸w uchwa艂 na XIII sesj臋 Rady Gminy Orla
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 25/2016
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2016 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 26/2016
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2016 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 27/2016
w sprawie sposobu realizacji uchwa艂 Rady Gminy Orla podj臋tych na XIII sesji
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 28/2016
w sprawie powo艂ania i sk艂adu zespo艂u interdyscyplinarnego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 29/2016
w sprawie ustalenia terminu sk艂adania wniosk贸w o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podr臋cznik贸w i materia艂贸w edukacyjnych w ramach Rz膮dowego programu pomocy uczniom w 2016 r. - "Wyprawka szkolna"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 30/2016
w sprawie powo艂ania rzeczoznawc贸w do przeprowadzania szacowania zwierz膮t, produkt贸w pochodzenia zwierz臋cego, pasz oraz sprz臋tu przy zwalczaniu chor贸b zaka藕nych zwierz膮t
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 31/2016
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2016 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 32/2016
w sprawie sprawozdania z wykonania bud偶etu gminy za I p贸艂rocze 2016 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 33/2016
w sprawie procedury dokonywania oceny pracy dyrektora szko艂y, dla kt贸rej organem prowadz膮cym jest Gmina Orla
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 34/2016
w sprawie przyj臋cia projekt贸w uchwa艂 na XIV sesj臋 Rady Gminy Orla
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 35/2016
w sprawie przed艂u偶enia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 z dodatkowym nauczaniem j臋zyka bia艂oruskiego imienia Ziemi Orla艅skiej w Orli
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 36/2016
w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomo艣ci oznaczonej nr geodezyjnym 274/1, po艂o偶onej w obr臋bie wsi Koszele gm. Orla
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 37/2016
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2016 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 38/2016
w sprawie realizacji uchwa艂 Rady Gminy Orla podj臋tych na XIV sesji
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 39/2016
w sprawie przyj臋cia projekt贸w uchwa艂 na XV sesj臋 Rady Gminy Orla
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 40/2016
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2016 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 41/2016
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2016 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 42/2016
w sprawie sposobu realizacji uchwa艂 Rady Gminy Orla podj臋tych na XV sesji
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 43/2016
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2016 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 44/2016
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z radami dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego lub organizacjami pozarz膮dowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 45/2016
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2016 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 46/2016
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2016 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 47/2016
w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orla na lata 2017
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 48/2016
w sprawie projektu bud偶etu gminy na 2017 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 49/2016
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2016 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 50/2016
w sprawie przyj臋cia projekt贸w uchwa艂 na XVI sesj臋 Rady Gminy Orla
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 4701619