logo
Akty Prawne » Zbi贸r akt贸w prawa miejscowego
2014

Uchwa艂a Nr XXIV/177/14
w sprawie podwy偶szenia kryterium dochodowego uprawniaj膮cego do przyznawania nieodp艂atnie pomocy w zakresie do偶ywania w formie 艣wiadczenia pieni臋偶nego na zakup posi艂ku lub 偶ywno艣ci dla os贸b obj臋tych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakre
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/178/14
w sprawie okre艣lenia zasad zwrotu wydatk贸w w zakresie do偶ywiania w formie posi艂ku albo 艣wiadczenia rzeczowego w postaci produkt贸w 偶ywno艣ciowych dla os贸b obj臋tych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie do偶ywiania "Pomoc pa艅stwa w zakr
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/179/14
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu os艂onowego w zakresie do偶ywiania "Pomoc gminy w zakresie do偶ywiania" na lata 2014-2020
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/182/14
w sprawie zarz膮dzenia poboru w drodze inkasa podatk贸w :rolnego, le艣nego, od nieruchomo艣ci i 艂膮cznego zobowi膮zania pieni臋偶nego od os贸b fizycznych oraz wyznaczenia inkasent贸w i ustalenia wynagrodzenia za inkaso
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/187/14
w sprawie okre艣lenia wymaga艅, jakie powinien spe艂nia膰 przedsi臋biorca ubiegaj膮cy si臋 o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie dzia艂alno艣ci w zakresie opr贸偶niania zbiornik贸w bezodp艂ywowych i transportu nieczysto艣ci ciek艂ych na terenie Gminy Orla
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/188/14
w sprawie okre艣lenia g贸rnych stawek op艂at ponoszonych przez w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci za us艂ugi 艣wiadczone przez przedsi臋biorc臋 w zakresie odbierania odpad贸w komunalnych, opr贸偶niania zbiornik贸w bezodp艂ywowych i transportu nieczysto艣ci ciek艂ych na terenie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/190/14
w sprawie zasad zwrotu wydatk贸w na 艣wiadczenia z pomocy spo艂ecznej
Wi臋cej »



licznik odwiedzin: 4701717