logo
Akty Prawne » Zbi贸r akt贸w prawa miejscowego
2015

Uchwa艂a Nr V/22/15
w sprawie Regulaminu utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie Gminy Orla
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/23/15
w sprawie szczeg贸艂owego sposobu i zakresu 艣wiadczenia us艂ug w zakresie odbierania odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci i zagospodarowania tych odpad贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/24/15
w sprawie wyboru metody ustalenia op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysoko艣ci tej op艂aty
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/25/15
w sprawie terminu, cz臋stotliwo艣ci i trybu uiszczania op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/27/15
w sprawie Regulaminu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni 艣ciek贸w na terenie Gminy Orla ze 艣rodk贸w bud偶etu gminy w formie dotacji celowej dla podmiot贸w niezaliczanych do sektora finans贸w publicznych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/28/15
w sprawie okre艣lenia tygodniowego obowi膮zkowego wymiaru godzin zaj臋膰 nauczycieli realizuj膮cych w ramach stosunku pracy obowi膮zki okre艣lone dla stanowisk o ro偶nym tygodniowym obowi膮zkowym wymiarze godzin
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/37/15
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Regulaminu utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie Gminy Orla
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/38/15
w sprawie upowa偶nienia Kierownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Orli do prowadzenia post臋powa艅 oraz wydawania decyzji administracyjnych z zakresu 艣wiadcze艅 pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczni贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/39/15
w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczni贸w zamieszka艂ych na terenie Gminy Orla
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/56/15
uchylaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie okre艣lenia zasad ustalania i poboru oraz terminu p艂atno艣ci i wysoko艣ci stawek op艂aty tragowej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/57/15
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysoko艣ci op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi sk艂adanej przez w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci zamieszka艂ych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/63/15
w sprawie okre艣lenia wzor贸w formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/66/15
w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Orli
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 4701780