logo
Akty Prawne » Zbi贸r akt贸w prawa miejscowego
2016

Uchwa艂a Nr XI/73/16
w sprawie zaliczenia dr贸g wewn臋trznych do kategorii dr贸g gminnych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/75/16
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/76/16
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Orli
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/81/16
w sprawie okre艣lenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub rob贸t budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytk贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/86/16
w sprawie zarz膮dzenia poboru op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasent贸w i ustalenia wynagrodzenia za inkaso
Wi臋cej »
uchwa艂a Nr XIV/93/16
w sprawie og艂oszenia tekstu jednolitego uchwa艂y w sprawie Regulaminu utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie Gminy Orla
Wi臋cej »
uchwa艂a Nr XIV/95/16
w sprawie ustalenia wysoko艣ci ekwiwalentu pieni臋偶nego za udzia艂 cz艂onk贸w Ochotniczych Stra偶y Po偶arnych z terenu Gminy Orla w dzia艂aniach ratowniczych i szkoleniach po偶arniczych organizowanych przez Pa艅stwow膮 Stra偶 Po偶arn膮 lub Gmin臋 Orla
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/116/16
w sprawie przyj臋cia Gminnego Programu Os艂onowego w Zakresie Zmniejszenia Wydatk贸w Poniesionych na Leki przez Mieszka艅c贸w Gminy Orla
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 4701750