logo
Akty Prawne » Akty organu wykonawczego
Zarz膮dzenia rok 2017

Zarz膮dzenie Nr 1/2017
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2017 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 2/2017
w sprawie sposobu realizacji uchwa艂 Rady Gminy Orla podj臋tych na XVII sesji
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 3/2017
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2017 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 4/2017
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2017 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 5/2017 w sprawie konsultacji z organizacjami pozarz膮dowymi (..)
Programu opieki nad zwierz臋tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno艣ci zwierz膮t na terenie gminy Orla w 2017 roku
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 6/2017
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2017 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 7/2017
w sprawie prryj臋cia projekt贸w uchwa艂 na XVIII sesj臋 Rady Gminy Orla
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 8/2017
w sprawie powo艂ania Zespo艂u do opracowania Gminnej Strategii Rozwi膮zywania problem贸w Spo艂ecznych Gminy Orla na lata 2017-2027
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 9/2017
w sprawie sprawozdania z wykonania bud偶etu gminy za 2016 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 10/2017
w sparwie sposobu realizacji uchwa艂 Rady Gminy Orla podj臋tych na XVIII sesji
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 11/2017
w sprawie otwartego konkursu ofert na realizacj臋 zadania gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 12/2017
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2017 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 13/2017
w sparwie przyj臋cia projekt贸w uchwa艂 na XIX sesj臋 Rady Gminy Orla
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 14/2017
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2017 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 15/2017
w sprawie termin贸w przeprowadzenia post臋powania rekrutacyjnego oraz post臋powania uzupe艂niaj膮cego na rok szkolny 20172018 do oddzia艂u przedszkolnego w szkole podstawowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 16/2017
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2017 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 17/2017
w sprawie sposobu realizacji uchwa艂 podj臋tych na XIX sesji Rady Gminy Orla
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie NR 18/2017
zmieniajace zarz膮dzenie w sprawie powo艂ania i sk艂adu zespo艂u interdyscyplinarnego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 19/2017
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy sprawozdania finansowego jednostki samorz膮du terytorialnego za 2016 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 20/2017
w sprawie wyp艂aty stypendium W贸jta Gminy Orla
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 21/2017
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2017 r.
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 4701689