logo
Akty Prawne » Akty organu uchwa艂odawczego
uchwa艂y rok 2017

Uchwa艂a Nr XVIII/120/17
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2017 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/121/17
w sprawie Gminnego Programu Rozwi膮zywania problem贸w Alkoholowych na 2017 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/122/17
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomo5ci oznaczonrej nr geodezyjnym 460, polo偶onej w ob臋bie wsi Moskiewce gm. Orla
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/123/17
w sprawie wyra偶enia zgody na nabycie nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/124/17
w sprawie projektu dostosowania sieci szk贸艂 do nowego ustroju szkolnego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/125/17
w sprawie rozpatrzenia skargi na W贸jta Gminy Orla
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/126/17 zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orla na lata 2017
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/127/17
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2017 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/128/17
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2016 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/129/17
w sprawie nie wyra偶enia zgody na wyodr臋bnienie funduszu so艂eckiego w 2018 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/130/17 - pomoc finansowa Powiatowi Bielskiemu
na dofinansowanie opracowania dok projket na
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/131/17 - pomoc finansowa Powiatowi Bielskiemu
na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazw膮
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/132/17 pomoc finansowa Powiatowi Bielskiemu
na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/133/17
w sprawie Programu opieki nad zwierz臋tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno艣ci zwierz膮t na terenie Gminy Orla w聽2017 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/134/17
w sprawie dostosowania sieci szk贸艂 do nowego ustroju szkolnego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/135/17 - kryteri贸w rekrutacji
do聽oddzia艂贸w przedszkolnych w聽szkole podstawowej oraz do klasy pierwszej szko艂y podstawowej, dla kt贸rych Gmina Orla jest organem prowadz膮cym
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/136/17
w sprawie przyj臋cia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i聽M艂odzie偶y z聽terenu Gminy Orla
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/137/17
w sprawie ustanowienia stypendium W贸jta Gminy Orla
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/138/17
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomanii na lata 2017-2020
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/139/17
- zmiana Gminnego Programu Os艂onowego w Zakresie Wydatk贸w Poniesionych na Leki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/140/17
w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorz膮dowego w Polsce
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/141/17
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orla na lata 2017
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/142/17
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2017 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/143/17
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie ustanowienia stypendium W贸jta Gminy Orla
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/144/17
w sprawie zmiany nazwy ulicy w Orli
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/145/17
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie wyra偶enia zgody na nabycie nieruchomo艣ci
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 4701759