logo
Akty Prawne » Akty organu uchwa艂odawczego
uchwa艂y rok 2005

UCHWA艁A NR XIX/118/05
W sprawie: ustalenia stawek czynszu dzier偶awnego za grunty stanowi膮ce mienie Gminy Orla Z dnia: 26 stycznia 2005 r. Data wej艣cia w 偶ycie: wchodzi w 偶ycie po up艂ywie 14 dni od dnia og艂oszenia w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Podlaskiego
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XIX/119/05
W sprawie: wyra偶enia zgody na odp艂atne nabycie niezabudowanej nieruchomo艣ci rolnej oznaczonej nr geodezyjnym 813, po艂o偶onej w obr臋bie wsi Malinniki gm. Orla Z dnia: 26 stycznia 2005 r. Data wej艣cia w 偶ycie: zarz膮dzenie wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XIX/120/ 05
W sprawie: zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie ustalenia stawek za zbiorowe zaopatrzenie w wod臋 i odprowadzanie 艣ciek贸w Z dnia: 26 stycznia 2005 r. Data wej艣cia w 偶ycie: wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XIX/121/05
W sprawie: zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Orla na lata 2004 – 2008 Z dnia: 26 stycznia 2005 r. Data wej艣cia w 偶ycie: wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XIX/122/05
W sprawie: zasad zwrotu wydatk贸w na 艣wiadczenia z pomocy spo艂ecznej Z dnia: 26 stycznia 2005 r. Data wej艣cia w 偶ycie: wchodzi w 偶ycie po up艂ywie 14 dni od dnia og艂oszenia w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Podlaskiego
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XIX/123/05
W sprawie: zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie zasad zwrotu wydatk贸w przeznaczonych na 艣wiadczenie przyznawane w ramach zada艅 w艂asnych gminy w zakresie do偶ywiania uczni贸w w szkole Z dnia: 26 stycznia 2005 r. Data wej艣cia w 偶ycie: wchodzi w 偶ycie po up艂ywie 14
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XIX/124/05
W sprawie: zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie okre艣lania szczeg贸艂owych zasad przyznawania i odp艂atno艣ci za us艂ugi opieku艅cze i specjalistyczne us艂ugi opieku艅cze oraz szczeg贸艂owych warunk贸w cz臋艣ciowego lub ca艂kowitego zwolnienia z op艂at, jak r贸wnie偶 trybu ich p
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/125/05
W sprawie: bud偶etu gminy na 2005 r. Z dnia: 24 marca 2005 r. Data wej艣cia w 偶ycie: wchodzi w 偶ycie po up艂ywie 14 dni od dnia og艂oszenia w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Podlaskiego
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XX/127/05
W sprawie: sprawie upowa偶nienia dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 z dodatkowym nauczaniem j臋zyka bia艂oruskiego im. Ziemi Orla艅skiej w Orli Z dnia: 24 marca 2005 r. Data wej艣cia w 偶ycie: wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XX/128/05
W sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczni贸w zamieszka艂ych na terenie Gminy Orla Z dnia: 24 marca 2005 r. Data wej艣cia w 偶ycie: wchodzi w 偶ycie po up艂ywie 14 dni od dnia og艂oszenia w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸d
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XX/129/05
W sprawie: w sprawie utworzenia Zwi膮zku Komunalnego Gmin Regionu Puszczy Bia艂owieskiej Z dnia: 24 marca 2005 r. Data wej艣cia w 偶ycie: wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XX/130/05
W sprawie: przyj臋cia statutu Zwi膮zku Komunalnego Gmin Regionu Puszczy Bia艂owieskiej Z dnia: 24 marca 2005 r. Data wej艣cia w 偶ycie: wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXI/131/05
W sprawie: udzielenia absolutorium W贸jtowi Gminy Orla z tytu艂u wykonania bud偶etu gminy za 2004 r. Z dnia: 26 kwietnia 2005 r. Data wej艣cia w 偶ycie: wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXI/132/05
W sprawie: zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie bud偶etu gminy na 2005 r. oraz zmian w bud偶ecie gminy na 2005 r. Z dnia: 26 kwietnia 2005 r. Data wej艣cia w 偶ycie: wchodzi w 偶ycie po up艂ywie 14 dni od dnia og艂oszenia w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Podlaskiego
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXI/133/05
W sprawie: zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych Gminy Orla na 2005 r. Z dnia: 26 kwietnia 2005 r. Data wej艣cia w 偶ycie: wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXI/134/05
W sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szko艂ach prowadzonych przez Gmin臋 Orla Z dnia: 26 kwietnia 2005 r. Data wej艣cia w 偶ycie: wchodzi w 偶ycie po up艂ywie 14 dni od dnia og艂oszenia w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Podlaskiego
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXI/135/05
W sprawie: przyst膮pienia do Euroregionu Puszcza Bia艂owieska Z dnia: 26 kwietnia 2005 r. Data wej艣cia w 偶ycie: wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXII/136/05
W sprawie: przyj臋cia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodzin膮 Z dnia: 29 czerwca 2005 r. Data wej艣cia w 偶ycie: wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXII/137/05
W sprawie: ustalenia stawek op艂at za przyj臋cie 艣ciek贸w do oczyszczalni 艣ciek贸w w Orli dowo偶onych wozami asenizacyjnymi Z dnia: 29 czerwca 2005 r. Data wej艣cia w 偶ycie: wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXII/138/05
W sprawie: wyra偶enia zgody na rozwi膮zanie umowy u偶ytkowania wieczystego nieruchomo艣ci gruntowych: oznaczonej nr geodezyjnym 101/2 po艂o偶onej we wsi Szczyty Nowodwory i nr geodezyjnym 449/2 po艂o偶onej we wsi Koszele oraz na nieodp艂atne nabycie budynk贸w u偶ytk
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXII/139/05
W sprawie: powo艂ania komisji inwentaryzacyjnej Z dnia: 29 czerwca 2005 r. Data wej艣cia w 偶ycie: wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXII/140/05
W sprawie: przyj臋cia statutu Zwi膮zku Komunalnego Gmin Regionu Puszczy Bia艂owieskiej Z dnia: 29 czerwca 2005 r. Data wej艣cia w 偶ycie: wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XX/141/05
W sprawie: zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szko艂ach prowadzonych przez Gmin臋 Orla Z dnia: 29 czerwca 2005 r. Data wej艣cia w 偶ycie: wchodzi w 偶ycie po up艂ywie 14 dni od dnia og艂oszenia w Dzienniku Urz臋do
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXII/142/05
W sprawie: zmian w wykazie zada艅 inwestycyjnych na 2005 r. Z dnia: 29 czerwca 2005 r. Data wej艣cia w 偶ycie: wchodzi w 偶ycie po up艂ywie 14 dni od dnia og艂oszenia w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Podlaskiego
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXIII/143/05
W sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Ochrony 艢rodowiska dla Gminy Orla na lata 2004 - 2011 Z dnia: 29 lipca 2005 r. Data wej艣cia w 偶ycie: z dniem podj臋cia
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXIII/144/05
W sprawie: uchwalenia Gminnego Planu Gospodarki Odpadami Gminy Orla Z dnia: 29 lipca 2005 r.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXIII/145/05
W sprawie: rozpatrzenia skarg na W贸jta Gminy Orla Z dnia: 29 lipca 2005 r. Data wej艣cia w 偶ycie: z dniem podj臋cia
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXIV/146/05
W sprawie: zmian w bud偶ecie gminy na 2005 r. Z dnia: 17 sierpnia 2005 r. Data wej艣cia w 偶ycie: 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Podlaskiego
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXIV/147/05
W sprawie: zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczni贸w zamieszka艂ych na terenie Gminy Orla Z dnia: 17 sierpnia 2005 r. Data wej艣cia w 偶ycie: 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urz臋dowy
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXIV/148/05
W sprawie: zbycia zabudowanej nieruchomo艣ci oznaczonej nr geodezyjnym 125 po艂o偶onej we wsi Szczyty Dzi臋cio艂owo gm. Orla Z dnia: 17 sierpnia 2005 r. Data wej艣cia w 偶ycie: z dniem podj臋cia
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXIX/149/05
W sprawie: zbycia zabudowanej nieruchomo艣ci oznaczonej nr geodezyjnym 57 po艂o偶onej we wsi Paszkowszczyzna gm. Orla Z dnia: 17 sierpnia 2005 r. Data wej艣cia w 偶ycie: z dniem podj臋cia
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXIV/150/05
W sprawie: zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie utworzenia Zespo艂u Szk贸艂 Og贸lnokszta艂c膮cych z dodatkowym nauczaniem j臋zyka bia艂oruskiego w Orli Z dnia: 17 sierpnia 2005 r. Data wej艣cia w 偶ycie: z dniem podj臋cia
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXVI/151/05
W sprawie: w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Orla na 2006 r. Z dnia: 15 grudnia 2005 r. Data wej艣cia w 偶ycie: wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXVI/152/05
W sprawie: zmieniaj膮ca Uchwa艂臋 Nr IX/59/03 Rady Gminy Orla z dnia 15 wrze艣nia 2003 r. w sprawie przyj臋cia wieloletniego programu inwestycyjnego i limitu wydatk贸w na jego realizacj臋 w latach 2003 – 2007 Z dnia: 15 grudnia 2005 r. Data wej艣cia w 偶yc
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXVI/153/05
W sprawie: w sprawie obni偶enia ceny skupu 偶yta do cel贸w wymiaru podatku rolnego w 2006 r. Z dnia: 15 grudnia 2005 r. Data wej艣cia w 偶ycie: wchodzi w 偶ycie po up艂ywie 14 dni od dnia og艂oszenia w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Podlaskiego
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXVI/154/05
W sprawie: w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od nieruchomo艣ci na 2006 r Z dnia: 15 grudnia 2005 r. Data wej艣cia w 偶ycie: wchodzi w 偶ycie po up艂ywie 14 dni od dnia og艂oszenia w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Podlaskiego
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXVI/155/05
W sprawie: w sprawie zwolnie艅 w podatku od nieruchomo艣ci Z dnia: 15 grudnia 2005 r. Data wej艣cia w 偶ycie: wchodzi w 偶ycie po up艂ywie 14 dni od dnia og艂oszenia w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Podlaskiego
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXVI/156/05
W sprawie: w sprawie okre艣lenia stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych Z dnia: 15 grudnia 2005 r. Data wej艣cia w 偶ycie: wchodzi w 偶ycie po up艂ywie 14 dni od dnia og艂oszenia w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Podlaskiego
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXVI/157/05
W sprawie: w sprawie okre艣lenia wzor贸w formularzy informacji i deklaracji podatkowych Z dnia: 15 grudnia 2005 r. Data wej艣cia w 偶ycie: wchodzi w 偶ycie po up艂ywie 14 dni od dnia og艂oszenia w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Podlaskiego
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXVI/158/05
W sprawie: zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Orli Z dnia: 15 grudnia 2005 r. Data wej艣cia w 偶ycie: wchodzi w 偶ycie po up艂ywie 14 dni od dnia og艂oszenia w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Podlaskiego
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 4701639