logo
Akty Prawne » Akty organu uchwa┼éodawczego
uchwały rok 2006

Uchwała Nr II/15/06
w sprawie zmian w bud┼╝ecie gminy na 2006 r. z dnia 6 grudnia 206 r.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr II/14/06
w sprawie obni┼╝enia ceny skupu ┼╝yta do cel├│w wymiaru podatku rolnego w 2007 r. z dnia 6 grudnia 2006 r. Data wej┼Ťcia w ┼╝ycie: po up┼éywie 14 dni od dnia og┼éoszenia w Dzienniku Urz─Ödowym Wojew├│dztwa Podlaskiegoz moc─ů obowi─ůzuj─ůc─ů od 01 stycznia 2007 r.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr II/13/06
w sprawie okre┼Ťlenia wysoko┼Ťci stawek podatku od nieruchomo┼Ťci z dnia 6 grudnia 2006 r. Data wej┼Ťcia w ┼╝ycie: po up┼éywie 14 dni od dnia og┼éoszenia w Dzienniku Urz─Ödowym Wojew├│dztwa Podlaskiego z moc─ů obowi─ůzuj─ůc─ů od 01 stycznia 2007 r.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr II/12/06
w sprawie okre┼Ťlenia stawek podatku od ┼Ťrodk├│w transportowych z dnia 6 grudnia 2006 r. Data wej┼Ťcia w ┼╝ycie: po up┼éywie 14 dni od dnia og┼éoszenia w Dzienniku Urz─Ödowym Wojew├│dztwa Podlaskiego z moc─ů obowi─ůzuj─ůc─ů od 01 stycznia 2007 r.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr II/11/06
w sprawie wprowadzenia op┼éaty prolongacyjnej z dnia 6 grudnia 2006 r. Data wej┼Ťcia w ┼╝ycie: po up┼éywie 14 dni od dnia og┼éoszenia w Dzienniku Urz─Ödowym Wojew├│dztwa Podlaskiego z moc─ů obowi─ůzuj─ůc─ů od 01 stycznia 2007 r.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr II/10/06
w sprawie ustalenia wynagrodzenia W├│jtowi Gminy Orla z dnia 6 grudnia 2006 r. Data wej┼Ťcia w ┼╝ycie: z dniem podj─Öcia
Wi─Öcej »
Uchwała Nr II/9/06
w sprawie ustalenia diety Wiceprzewodnicz─ůcemu Rady Gminy Orla z dnia 6 grudnia 2006 r. Data wej┼Ťcia w ┼╝ycie: z dniem podj─Öcia
Wi─Öcej »
Uchwała Nr II/8/06
w sprawie ustalenia diety Przewodnicz─ůcemu Rady Gminy Orla z dnia 6 grudnia 2006 r. Data wej┼Ťcia w ┼╝ycie: z dniem podj─Öcia
Wi─Öcej »
Uchwała Nr II/7/06
w sprawie ustalenia diety radnym Rady Gminy Orla z dnia 6 grudnia 2006 r. Data wej┼Ťcia w ┼╝ycie: z dniem podj─Öcia
Wi─Öcej »
Uchwała Nr II/6/06
w sprawie powo┼éania cz┼éonk├│w Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Orla z dnia 6 grudnia 2006 r. Data wej┼Ťcia w ┼╝ycie: z dniem podj─Öcia
Wi─Öcej »
Uchwała Nr II/5/06
w sprawie powo┼éania cz┼éonk├│w Komisji do Spraw Samorz─ůdu i Mienia Komunalnego Rady Gminy Orla z dnia 6 grudnia 2006 r. Data wej┼Ťcia w ┼╝ycie: z dniem podj─Öcia
Wi─Öcej »
Uchwała Nr II/4/06
w sprawie powo┼éania cz┼éonk├│w Komisji Planowania, Bud┼╝etu i Finans├│w Rady Gminy Orla z dnia 6 grudnia 2006 r. Data wej┼Ťcia w ┼╝ycie: z dniem podj─Öcia
Wi─Öcej »
Uchwała Nr I/3/06
w sprawie stwierdzenia wyga┼Ťni─Öcia mandatu radnego z dnia 27 listopada 2006 r.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr I/2/06
w sprawie wyboru Wiceprzewodnicz─ůcego Rady Gminy Orla z dnia 27 listopada 2006 r.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr I/1/06
w sprawie wyboru Przewodnicz─ůcego Rady Gminy Orla z dnia 27 listopada 2006 r.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXXIII/193/06
w sprawie zmian w bud┼╝ecie gminy na 2006 r. z dnia 25 pa┼║dziernika 2006 r.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXVII/159/06
W sprawie: w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwi─ůzywania Problem├│w Spo┼éecznych Gminy Orla na lata 2006 – 2016 Z dnia: 20 stycznia 2006 r. Data wej┼Ťcia w ┼╝ycie: wchodzi w ┼╝ycie z dniem podj─Öcia
Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR XXVII/160/06
W sprawie: w sprawie przyj─Öcia rocznego programu wsp├│┼épracy Gminy Orla w roku 2006 z organizacjami pozarz─ůdowymi oraz podmiotami, o kt├│rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia┼éalno┼Ťci po┼╝ytku publicznego i o wolontariacie Z dnia
Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR XXVIII/161/06
W sprawie: bud┼╝etu gminy na 2006 r. Z dnia: 31 marca 2006 r. Data wej┼Ťcia w ┼╝ycie: wchodzi w ┼╝ycie po up┼éywie 14 dni od dnia og┼éoszenia w Dzienniku Urz─Ödowym Wojew├│dztwa Podlaskiego
Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR XXVIII/162/06
W sprawie: uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwi─ůzywania Problem├│w Alkoholowych Gminy Orla na 2006 r. Z dnia: 31 marca 2006 r. Data wej┼Ťcia w ┼╝ycie: wchodzi w ┼╝ycie z dniem podj─Öcia
Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR XXVIII/163/06
W sprawie: zbycia niezabudowanej nieruchomo┼Ťci oznaczonej nr geodezyjnym 339/1 po┼éo┼╝onej we wsi Koszki gm. Orla Z dnia: 31 marca 2006 r. Data wej┼Ťcia w ┼╝ycie: wchodzi w ┼╝ycie z dniem podj─Öcia
Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR XXVIII/164/06
W sprawie: zbycia niezabudowanej nieruchomo┼Ťci oznaczonej nr geodezyjnym 396 po┼éo┼╝onej we wsi Koszki gm. Orla Z dnia: 31 marca 2006 r. Data wej┼Ťcia w ┼╝ycie: wchodzi w ┼╝ycie z dniem podj─Öcia
Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR XXVIII/165/06
W sprawie: zbycia niezabudowanej nieruchomo┼Ťci oznaczonej nr geodezyjnym 224 po┼éo┼╝onej we wsi Topczyka┼éy gm. Orla Z dnia: 31 marca 2006 r. Data wej┼Ťcia w ┼╝ycie: wchodzi w ┼╝ycie z dniem podj─Öcia
Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR XXIX/166/06
W sprawie: nieudzielenia absolutorium W├│jtowi Gminy Orla z tytu┼éu wykonania bud┼╝etu gminy za 2005 r. Z dnia: 28 kwietnia 2006 r. Data wej┼Ťcia w ┼╝ycie: wchodzi w ┼╝ycie z dniem podj─Öcia
Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR XXIX/167/06
W sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkole prowadzonej przez Gmin─Ö Orla Z dnia: 28 kwietnia 2006 r. Data wej┼Ťcia w ┼╝ycie: wchodzi w ┼╝ycie po up┼éywie 14 dni od dnia og┼éoszenia w Dzienniku Urz─Ödowym Wojew├│dztwa Podlaskiego z mo
Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR XXIX/168/06
W sprawie: zmieniaj─ůca uchwa┼é─Ö w sprawie bud┼╝etu gminy na 2006 r. Z dnia: 28 kwietnia 2006 r. Data wej┼Ťcia w ┼╝ycie: wchodzi w ┼╝ycie z dniem podj─Öcia i podlega og┼éoszeniu w dzienniku Urz─Ödowym Wojew├│dztwa Podlaskiego.
Wi─Öcej »
UCHWAŁA nr XXX/169/06
W sprawie: zmiany uchwa┼éy w sprawie nadania Statutu Gminnego O┼Ťrodka Kultury w Orli Z dnia: 30 czerwca 2006 Data wej┼Ťcia w ┼╝ycie: po up┼éywie 14 dni od dnia og┼éoszenia w Dzienniku Urz─Ödowym Wojew├│dztwa Podlaskiego.
Wi─Öcej »
UCHWAŁA nr XXX/170/06
W sprawie: zmiany uchwa┼éy w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Orli Z dnia: 30 czerwca 2006 r. Data wej┼Ťcia w ┼╝ycie: po up┼éywie 14 dni od dnia og┼éoszenia w Dzienniku Urz─Ödowym Wojew├│dztwa Podlaskiego.
Wi─Öcej »
UCHWAŁA nr XXX/171/06
W sprawie: zmiany uchwa┼éy w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej w Orli Z dnia: 30 czerwca 2006 Data wej┼Ťcia w ┼╝ycie: po up┼éywie 14 dni od dnia og┼éoszenia w Dzienniku Urz─Ödowym Wojew├│dztwa Podlaskiego.
Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR XXX/173/06
W sprawie: zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszka┼äcami Gminy Orla Z dnia: 30 czerwca 2006 Data wej┼Ťcia w ┼╝ycie: po up┼éywie 14 dni od dnia og┼éoszenia w Dzienniku Urz─Ödowym Wojew├│dztwa Podlaskiego.
Wi─Öcej »
UCHWAŁA nr XXX/174/06
W sprawie: wyra┼╝enia zgody na zbycie niezabudowanych nieruchomo┼Ťci oznaczonych nr geodezyjnymi 342,457,462 i 464 po┼éo┼╝onych w obr─Öbie wsi Spiczki gm. Orla Z dnia: 30 czerwca 2006 Data wej┼Ťcia w ┼╝ycie: z dniem podj─Öcia
Wi─Öcej »
UCHWAŁA nr XXX/175/06
W sprawie: wyra┼╝enia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomo┼Ťci oznaczonej nr geodezyjnym 366, po┼éo┼╝onej w obr─Öbie wsi Szczyty Nowodwory gm. Orla Z dnia: 30 czerwca 2006 Data wej┼Ťcia w ┼╝ycie: z dniem podj─Öcia
Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr XXX/176/06
W sprawie: zmian w bud┼╝ecie gminy na 2006 r. Z dnia: 30 czerwca 2006 Data wej┼Ťcia w ┼╝ycie: podj─Öcia i podlega og┼éoszeniu w Dzienniku Urz─Ödowym Wojew├│dztwa Podlaskiego.
Wi─Öcej »
UCHWAŁA nr XXXI/177/06
W sprawie: wyra┼╝enia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomo┼Ťci oznaczonej nr geodezyjnym 275, po┼éo┼╝onej w obr─Öbie wsi Koszele gm. Orla Z dnia: 27 lipca 2006 r. Data wej┼Ťcia w ┼╝ycie: z dniem podj─Öcia
Wi─Öcej »
UCHWAŁA nr XXXI/178/06
W sprawie: wyra┼╝enia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomo┼Ťci oznaczonej nr geodezyjnym 194, po┼éo┼╝onej w obr─Öbie wsi Gregorowce gm. Orla Z dnia: 27 lipca 2006 r. Data wej┼Ťcia w ┼╝ycie: z dniem podj─Öcia.
Wi─Öcej »
UCHWAŁA nr XXXI/179/06
W sprawie: wyra┼╝enia zgody na przeznaczenie lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym przy ul. Ogrodowej 15 w Orli do najmu Z dnia: 27 lipca 2006 r. Data wej┼Ťcia w ┼╝ycie: z dniem podj─Öcia.
Wi─Öcej »
UCHWAŁA nr XXXI/180/ 06
W sprawie: wyra┼╝enia zgody na zamian─Ö nieruchomo┼Ťci – w budynku wielorodzinnym w Orli przy ul. Ogrodowej 15 Z dnia: wyra┼╝enia zgody na zamian─Ö nieruchomo┼Ťci – w budynku wielorodzinnym w Orli przy ul. Ogrodowej 15 Data wej┼Ťcia w ┼╝ycie: z dnie
Wi─Öcej »
UCHWAŁA NrXXXI/181/06
W sprawie: ustalenia ekwiwalentu cz┼éonkom Ochotniczych Stra┼╝y Po┼╝arnych za udzia┼é w dzia┼éaniach ratowniczych lub w szkoleniu po┼╝arniczym Z dnia: 27 lipca 2006 r. Data wej┼Ťcia w ┼╝ycie: z dniem podj─Öcia.
Wi─Öcej »
uchwała nr xxxi/182/06
W sprawie: w sprawie zmian w bud┼╝ecie gminy na 2006 r. Z dnia: 27 lipca 2006 r. Data wej┼Ťcia w ┼╝ycie: z dniem podj─Öcia
Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR XXXII/184/06
W sprawie: zmian w bud┼╝ecie gminy na 2006 r. Z dnia: 4 wrze┼Ťnia 2006 r. Data wej┼Ťcia w ┼╝ycie: z dniem podj─Öcia
Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR XXXII/185/06
W sprawie: upowa┼╝nienia W├│jta Gminy do zaci─ůgni─Öcia zobowi─ůzania wekslowego Z dnia: 4 wrze┼Ťnia 2006 r. Data wej┼Ťcia w ┼╝ycie: z dniem podj─Öcia
Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR XXXII/186/06
W sprawie: Statutu Urz─Ödu Gminy Orla Z dnia: 4 wrze┼Ťnia 2006 r. Data wej┼Ťcia w ┼╝ycie: po up┼éywie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urz─Ödowym Wojew├│dztwa Podlaskiego.
Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR XXXII/187/06
W sprawie: Utworzenia Zwi─ůzku Gmin Regionu Puszczy Bia┼éowieskiej. Z dnia: 4 wrze┼Ťnia 2006 r. Data wej┼Ťcia w ┼╝ycie: z dniem podj─Öcia
Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR XXXII/188/06
W sprawie: przyj─Öcia statutu Zwi─ůzku Gmin Regionu Puszczy Bia┼éowieskiej. Z dnia: 4 wrze┼Ťnia 2006 r Data wej┼Ťcia w ┼╝ycie: z dniem podj─Öcia
Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR XXXII/189/06
W sprawie: Zmieniaj─ůca uchwa┼é─Ö w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczni├│w zamieszka┼éych na terenie Gminy Orla Z dnia: 4 wrze┼Ťnia 2006 r. Data wej┼Ťcia w ┼╝ycie: po up┼éywie 14 dni od dnia opublikowania w Dziennik
Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR XXXIII/190/ 06
W sprawie: Zbycia niezabudowanej nieruchomo┼Ťci oznaczonej nr geodezyjnym 61/4 po┼éo┼╝onej we wsi Krywiatycze gm. Orla. Z dnia: 25 pa┼║dziernika 2006 r. Data wej┼Ťcia w ┼╝ycie: z dniem podj─Öcia
Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR XXXIII/191/06
W sprawie: Ustalenia najni┼╝szego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesi─Öcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracownik├│w zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Orla oraz akceptacji warto┼Ťci jednego pu
Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR XXXIII/192/06
W sprawie: Upowa┼╝nienia dyrektora Zespo┼éu Szk├│┼é z dodatkowym nauczaniem j─Özyka bia┼éoruskiego im. Ziemi Orla┼äskiej w Orli do utworzenia rachunku dochod├│w w┼éasnych Z dnia: 25 pa┼║dziernika 2006 r. Data wej┼Ťcia w ┼╝ycie: z dniem podj─Öcia
Wi─Öcej »licznik odwiedzin: 4701702