logo
Akty Prawne » Akty organu uchwa艂odawczego
uchwa艂y rok 2006

Uchwa艂a Nr II/15/06
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2006 r. z dnia 6 grudnia 206 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/14/06
w sprawie obni偶enia ceny skupu 偶yta do cel贸w wymiaru podatku rolnego w 2007 r. z dnia 6 grudnia 2006 r. Data wej艣cia w 偶ycie: po up艂ywie 14 dni od dnia og艂oszenia w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Podlaskiegoz moc膮 obowi膮zuj膮c膮 od 01 stycznia 2007 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/13/06
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od nieruchomo艣ci z dnia 6 grudnia 2006 r. Data wej艣cia w 偶ycie: po up艂ywie 14 dni od dnia og艂oszenia w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Podlaskiego z moc膮 obowi膮zuj膮c膮 od 01 stycznia 2007 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/12/06
w sprawie okre艣lenia stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych z dnia 6 grudnia 2006 r. Data wej艣cia w 偶ycie: po up艂ywie 14 dni od dnia og艂oszenia w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Podlaskiego z moc膮 obowi膮zuj膮c膮 od 01 stycznia 2007 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/11/06
w sprawie wprowadzenia op艂aty prolongacyjnej z dnia 6 grudnia 2006 r. Data wej艣cia w 偶ycie: po up艂ywie 14 dni od dnia og艂oszenia w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Podlaskiego z moc膮 obowi膮zuj膮c膮 od 01 stycznia 2007 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/10/06
w sprawie ustalenia wynagrodzenia W贸jtowi Gminy Orla z dnia 6 grudnia 2006 r. Data wej艣cia w 偶ycie: z dniem podj臋cia
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/9/06
w sprawie ustalenia diety Wiceprzewodnicz膮cemu Rady Gminy Orla z dnia 6 grudnia 2006 r. Data wej艣cia w 偶ycie: z dniem podj臋cia
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/8/06
w sprawie ustalenia diety Przewodnicz膮cemu Rady Gminy Orla z dnia 6 grudnia 2006 r. Data wej艣cia w 偶ycie: z dniem podj臋cia
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/7/06
w sprawie ustalenia diety radnym Rady Gminy Orla z dnia 6 grudnia 2006 r. Data wej艣cia w 偶ycie: z dniem podj臋cia
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/6/06
w sprawie powo艂ania cz艂onk贸w Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Orla z dnia 6 grudnia 2006 r. Data wej艣cia w 偶ycie: z dniem podj臋cia
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/5/06
w sprawie powo艂ania cz艂onk贸w Komisji do Spraw Samorz膮du i Mienia Komunalnego Rady Gminy Orla z dnia 6 grudnia 2006 r. Data wej艣cia w 偶ycie: z dniem podj臋cia
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/4/06
w sprawie powo艂ania cz艂onk贸w Komisji Planowania, Bud偶etu i Finans贸w Rady Gminy Orla z dnia 6 grudnia 2006 r. Data wej艣cia w 偶ycie: z dniem podj臋cia
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/3/06
w sprawie stwierdzenia wyga艣ni臋cia mandatu radnego z dnia 27 listopada 2006 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/2/06
w sprawie wyboru Wiceprzewodnicz膮cego Rady Gminy Orla z dnia 27 listopada 2006 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/1/06
w sprawie wyboru Przewodnicz膮cego Rady Gminy Orla z dnia 27 listopada 2006 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/193/06
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2006 r. z dnia 25 pa藕dziernika 2006 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/159/06
W sprawie: w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwi膮zywania Problem贸w Spo艂ecznych Gminy Orla na lata 2006 – 2016 Z dnia: 20 stycznia 2006 r. Data wej艣cia w 偶ycie: wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXVII/160/06
W sprawie: w sprawie przyj臋cia rocznego programu wsp贸艂pracy Gminy Orla w roku 2006 z organizacjami pozarz膮dowymi oraz podmiotami, o kt贸rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie Z dnia
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXVIII/161/06
W sprawie: bud偶etu gminy na 2006 r. Z dnia: 31 marca 2006 r. Data wej艣cia w 偶ycie: wchodzi w 偶ycie po up艂ywie 14 dni od dnia og艂oszenia w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Podlaskiego
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXVIII/162/06
W sprawie: uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych Gminy Orla na 2006 r. Z dnia: 31 marca 2006 r. Data wej艣cia w 偶ycie: wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXVIII/163/06
W sprawie: zbycia niezabudowanej nieruchomo艣ci oznaczonej nr geodezyjnym 339/1 po艂o偶onej we wsi Koszki gm. Orla Z dnia: 31 marca 2006 r. Data wej艣cia w 偶ycie: wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXVIII/164/06
W sprawie: zbycia niezabudowanej nieruchomo艣ci oznaczonej nr geodezyjnym 396 po艂o偶onej we wsi Koszki gm. Orla Z dnia: 31 marca 2006 r. Data wej艣cia w 偶ycie: wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXVIII/165/06
W sprawie: zbycia niezabudowanej nieruchomo艣ci oznaczonej nr geodezyjnym 224 po艂o偶onej we wsi Topczyka艂y gm. Orla Z dnia: 31 marca 2006 r. Data wej艣cia w 偶ycie: wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXIX/166/06
W sprawie: nieudzielenia absolutorium W贸jtowi Gminy Orla z tytu艂u wykonania bud偶etu gminy za 2005 r. Z dnia: 28 kwietnia 2006 r. Data wej艣cia w 偶ycie: wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXIX/167/06
W sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkole prowadzonej przez Gmin臋 Orla Z dnia: 28 kwietnia 2006 r. Data wej艣cia w 偶ycie: wchodzi w 偶ycie po up艂ywie 14 dni od dnia og艂oszenia w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Podlaskiego z mo
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXIX/168/06
W sprawie: zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie bud偶etu gminy na 2006 r. Z dnia: 28 kwietnia 2006 r. Data wej艣cia w 偶ycie: wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia i podlega og艂oszeniu w dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Podlaskiego.
Wi臋cej »
UCHWA艁A nr XXX/169/06
W sprawie: zmiany uchwa艂y w sprawie nadania Statutu Gminnego O艣rodka Kultury w Orli Z dnia: 30 czerwca 2006 Data wej艣cia w 偶ycie: po up艂ywie 14 dni od dnia og艂oszenia w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Podlaskiego.
Wi臋cej »
UCHWA艁A nr XXX/170/06
W sprawie: zmiany uchwa艂y w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Orli Z dnia: 30 czerwca 2006 r. Data wej艣cia w 偶ycie: po up艂ywie 14 dni od dnia og艂oszenia w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Podlaskiego.
Wi臋cej »
UCHWA艁A nr XXX/171/06
W sprawie: zmiany uchwa艂y w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Orli Z dnia: 30 czerwca 2006 Data wej艣cia w 偶ycie: po up艂ywie 14 dni od dnia og艂oszenia w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Podlaskiego.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXX/173/06
W sprawie: zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszka艅cami Gminy Orla Z dnia: 30 czerwca 2006 Data wej艣cia w 偶ycie: po up艂ywie 14 dni od dnia og艂oszenia w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Podlaskiego.
Wi臋cej »
UCHWA艁A nr XXX/174/06
W sprawie: wyra偶enia zgody na zbycie niezabudowanych nieruchomo艣ci oznaczonych nr geodezyjnymi 342,457,462 i 464 po艂o偶onych w obr臋bie wsi Spiczki gm. Orla Z dnia: 30 czerwca 2006 Data wej艣cia w 偶ycie: z dniem podj臋cia
Wi臋cej »
UCHWA艁A nr XXX/175/06
W sprawie: wyra偶enia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomo艣ci oznaczonej nr geodezyjnym 366, po艂o偶onej w obr臋bie wsi Szczyty Nowodwory gm. Orla Z dnia: 30 czerwca 2006 Data wej艣cia w 偶ycie: z dniem podj臋cia
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXX/176/06
W sprawie: zmian w bud偶ecie gminy na 2006 r. Z dnia: 30 czerwca 2006 Data wej艣cia w 偶ycie: podj臋cia i podlega og艂oszeniu w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Podlaskiego.
Wi臋cej »
UCHWA艁A nr XXXI/177/06
W sprawie: wyra偶enia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomo艣ci oznaczonej nr geodezyjnym 275, po艂o偶onej w obr臋bie wsi Koszele gm. Orla Z dnia: 27 lipca 2006 r. Data wej艣cia w 偶ycie: z dniem podj臋cia
Wi臋cej »
UCHWA艁A nr XXXI/178/06
W sprawie: wyra偶enia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomo艣ci oznaczonej nr geodezyjnym 194, po艂o偶onej w obr臋bie wsi Gregorowce gm. Orla Z dnia: 27 lipca 2006 r. Data wej艣cia w 偶ycie: z dniem podj臋cia.
Wi臋cej »
UCHWA艁A nr XXXI/179/06
W sprawie: wyra偶enia zgody na przeznaczenie lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym przy ul. Ogrodowej 15 w Orli do najmu Z dnia: 27 lipca 2006 r. Data wej艣cia w 偶ycie: z dniem podj臋cia.
Wi臋cej »
UCHWA艁A nr XXXI/180/ 06
W sprawie: wyra偶enia zgody na zamian臋 nieruchomo艣ci – w budynku wielorodzinnym w Orli przy ul. Ogrodowej 15 Z dnia: wyra偶enia zgody na zamian臋 nieruchomo艣ci – w budynku wielorodzinnym w Orli przy ul. Ogrodowej 15 Data wej艣cia w 偶ycie: z dnie
Wi臋cej »
UCHWA艁A NrXXXI/181/06
W sprawie: ustalenia ekwiwalentu cz艂onkom Ochotniczych Stra偶y Po偶arnych za udzia艂 w dzia艂aniach ratowniczych lub w szkoleniu po偶arniczym Z dnia: 27 lipca 2006 r. Data wej艣cia w 偶ycie: z dniem podj臋cia.
Wi臋cej »
uchwa艂a nr xxxi/182/06
W sprawie: w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2006 r. Z dnia: 27 lipca 2006 r. Data wej艣cia w 偶ycie: z dniem podj臋cia
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXII/184/06
W sprawie: zmian w bud偶ecie gminy na 2006 r. Z dnia: 4 wrze艣nia 2006 r. Data wej艣cia w 偶ycie: z dniem podj臋cia
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXII/185/06
W sprawie: upowa偶nienia W贸jta Gminy do zaci膮gni臋cia zobowi膮zania wekslowego Z dnia: 4 wrze艣nia 2006 r. Data wej艣cia w 偶ycie: z dniem podj臋cia
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXII/186/06
W sprawie: Statutu Urz臋du Gminy Orla Z dnia: 4 wrze艣nia 2006 r. Data wej艣cia w 偶ycie: po up艂ywie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Podlaskiego.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXII/187/06
W sprawie: Utworzenia Zwi膮zku Gmin Regionu Puszczy Bia艂owieskiej. Z dnia: 4 wrze艣nia 2006 r. Data wej艣cia w 偶ycie: z dniem podj臋cia
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXII/188/06
W sprawie: przyj臋cia statutu Zwi膮zku Gmin Regionu Puszczy Bia艂owieskiej. Z dnia: 4 wrze艣nia 2006 r Data wej艣cia w 偶ycie: z dniem podj臋cia
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXII/189/06
W sprawie: Zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczni贸w zamieszka艂ych na terenie Gminy Orla Z dnia: 4 wrze艣nia 2006 r. Data wej艣cia w 偶ycie: po up艂ywie 14 dni od dnia opublikowania w Dziennik
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXIII/190/ 06
W sprawie: Zbycia niezabudowanej nieruchomo艣ci oznaczonej nr geodezyjnym 61/4 po艂o偶onej we wsi Krywiatycze gm. Orla. Z dnia: 25 pa藕dziernika 2006 r. Data wej艣cia w 偶ycie: z dniem podj臋cia
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXIII/191/06
W sprawie: Ustalenia najni偶szego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesi臋cznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracownik贸w zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Orla oraz akceptacji warto艣ci jednego pu
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXIII/192/06
W sprawie: Upowa偶nienia dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 z dodatkowym nauczaniem j臋zyka bia艂oruskiego im. Ziemi Orla艅skiej w Orli do utworzenia rachunku dochod贸w w艂asnych Z dnia: 25 pa藕dziernika 2006 r. Data wej艣cia w 偶ycie: z dniem podj臋cia
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 4209139