logo
Urz膮d Gminy
Pliki do pobrania

UWAGA! Nowy wz贸r wniosku o wycink臋 drzew
dost臋pny w za艂膮czniku
Wi臋cej »
Dokumenty dotycz膮ce ulgi w sp艂acie zobowi膮za艅 podatkowych
dost臋pne w za艂膮czniuku
Wi臋cej »
Dokumenty dotycz膮ce ulg ustawowych
dost臋pne w za艂膮czniku
Wi臋cej »
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego
dost臋pna w za艂膮czniku
Wi臋cej »
Wniosek o udost臋pnienie informacji publicznej
dost臋pny w za艂膮czeniu
Wi臋cej »
Wz贸r podania o wydanie za艣wiadcze艅 - wymiar podatk贸w
dost臋pny w za艂膮czeniu
Wi臋cej »
Wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji przepis贸w prawa podatkowego
dost臋pny w za艂膮czeniu
Wi臋cej »
Wniosek o ustalenie warunk贸w zabudowy
Wi臋cej »
Wniosek o wydanie zezwolenia na zaj臋cie pasa drogowego drogi gminnej
Wi臋cej »
Wniosek o wydanie decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach oraz karta informacyjna przedsi臋wzi臋cia
w za艂膮czeniu
Wi臋cej »
WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTU艁U URODZENIA SI臉 DZIECKA
wz贸r wniosku znajduje si臋 w za艂膮czeniu
Wi臋cej »
Wniosek o ustalenie prawa do zasi艂ku rodzinnego
w za艂膮czeniu
Wi臋cej »
Wniosek o ustalenie prawa do zasi艂ku piel臋gnacyjnego
w za艂膮czeniu
Wi臋cej »
Wniosek o ustalenie prawa do 艣wiadczenia piel臋gnacyjnego
w za艂膮czeniu
Wi臋cej »
WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO 艢WIADCZE艃 Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
wz贸r wniosku oraz wymagane wzory za艣wiadcze艅 dost臋pne w za艂膮czeniu
Wi臋cej »
Dokumenty dotycz膮ce
udzielania przedsi臋biorcom pomocy regionalnej na tworzenie nowych miejsc pracy zwi膮zanych z now膮 inwestycj膮, w formie zwolnienia od podatku od nieruchomo艣ci na lata 2009-2013 - DOST臉PNE W ZA艁膭CZENIU
Wi臋cej »
Wniosek o wydanie za艣wiadczenia
o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i w Studium Uwarunkowa艅 i Kierunk贸w Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Orla
Wi臋cej »
WNIOSEK o wydanie warunk贸w technicznych przy艂膮cza wodoci膮gowego
Wi臋cej »
wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej
dost臋pny w za艂膮czniku
Wi臋cej »
WNIOSEK o wydanie zezwolenia na sprzeda偶 napoj贸w alkoholowych,
wz贸r o艣wiadczenia o warto艣ci sprzeda偶y napoj贸w alkoholowych oraz wz贸r za艣wiadczenia o o dokonaniu op艂aty za korzystanie z zezwolenia na sprzeda偶 dost臋pne w za艂膮czniku
Wi臋cej »
Wniosek o dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni 艣ciek贸w
Wi臋cej »
Wz贸r wniosku o dofinansowanie koszt贸w kszta艂cenia m艂odocianego pracownika
Wi臋cej »
Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych
w za艂膮czeniu
Wi臋cej »
WPIS DO REJESTRU DZIA艁ALNO艢CI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPAD脫W KOMUNALNYCH
wzory dokument贸w w za艂膮czeniu
Wi臋cej »
Wniosek
o udzielenie zezwolenia na prowadzenie dzia艂alno艣ci na terenie Gminy Orla w zakresie 艣wiadczenia us艂ug opr贸偶niania zbiornik贸w bezodp艂ywowych i transportu nieczysto艣ci ciek艂ych
Wi臋cej »
Wniosek o wydanie za艣wiadczenia o niezaleganiu i zwrot nadp艂aty w podatku
w za艂膮czeniu
Wi臋cej »
Wniosek o udzielenie zezwolenia na 艣wiadczenie us艂ug w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierz臋tami
w za艂膮czeniu
Wi臋cej »
Wniosek o dofinansowanie demonta偶u, transportu i unieszkodliwiania odpad贸w zawieraj膮cych azbest
w za艂膮czeniu
Wi臋cej »
WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASI艁KU OPIEKU艃CZEGO
w za艂膮czeniu
Wi臋cej »
DEKLARACJA O WYSOKO艢CI OP艁ATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
dost臋pna w za艂膮czeniu
Wi臋cej »
WNIOSEK o wydanie duplikatu decyzji w sprawie podatku od nieruchomo艣ci/ rolnego/ 艂膮cznego zobowi膮za
w za艂膮czeniu
Wi臋cej »
Wniosek o rozwi膮zanie umowy
Wniosek o rozwi膮zanie umowy na odbi贸r odpad贸w komunalnych
Wi臋cej »
Wniosek o przyznawanie stypendium socjalnego
w za艂膮czeniu
Wi臋cej »
Wniosek o ustalenie numeru porz膮dkowego
w za艂膮czeniu
Wi臋cej »
Wniosek o wydanie zezwolenia na wykre艣lenie z hipoteki
w za艂膮czeniu
Wi臋cej »
WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY FINANSOWEJ
W ZAKRESIE ZMNIEJSZENIA WYDATK脫W NA LEKI
Wi臋cej »
wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego 艣wiadczenia z tytu艂u urodzenia si臋 dziecka u kt贸rego zdia
Wi臋cej »
wniosek o ustalenie prawa do 艣wiadczenia rodzicielskiego
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 3095108