logo
Akty Prawne » Akty organu wykonawczego
zarz膮dzenia rok 2007

Zarz膮dzenie Nr 3/07
w sprawie przyj臋cia projekt贸w uchwa艂 Rady Gminy Orla
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 4/07
w sprawie przeznaczenia do sprzeda偶y „Poloneza Caro 91-93
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 5/07
w sprawie zatwierdzenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2007 r. oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania op艂at za kszta艂cenie pobierane przez szko艂y wy偶sze i zak艂ady kszta艂cenia nauczycieli
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 6/07
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 7/07
w sprawie sposobu realizacji uchwa艂 Rady Gminy Orla
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 8/07
w sprawie przyj臋cia projekt贸w uchwa艂 Rady Gminy Orla
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 9/07
w sprawie przyj臋cia sprawozdania z wykonania bud偶etu gminy za 2006 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 12/07
w sprawie sposobu realizacji uchwa艂 Rady Gminy Orla
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 13/07
w sprawie przyj臋cia projektu uchwa艂y Rady Gminy Orla
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 10/07
W sprawie realizacji zada艅 obronnych i obrony cywilnej w 2007 roku.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 11/07
W sprawie powo艂ania Komisji do przeprowadzania rokowa艅 na zbycie nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Orla.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 18/07
w sprawie przyj臋cia projekt贸w uchwa艂 Rady Gminy Orla
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 19/07
w sprawiew zmian w bud偶ecie gminy na 2007 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 15/07
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2007 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 17/07
w sprawie przeznaczenia do sprzeda偶y
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 20/07
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urz臋du Gminy Orla
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 21/07
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2007 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 22/07
w sprawie sposobu realizacji uchwa艂 Rady Gminy Orla
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 23/07
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2007 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 24/07
w sprawie przeznaczenia do sprzeda偶y zu偶ytego sprz臋tu elektronicznego i elektrycznego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 25/07
w sprawie przyj臋cia projekt贸w uchwa艂 na sesj臋 Rady Gminy Orla
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 27/07 (utrata mocy w zwi膮zku z podj臋ciem uchwa艂y Nr V/27/11 z 28 marca 2011 r.)
w sprawie okre艣lenia wymaga艅, jakie powinien spe艂ni膰 przedsi臋biorca ubiegaj膮cy si臋 o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie dzia艂alno艣ci w zakresie odbierania odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci, opr贸偶niania zbiornik贸w bezodp艂ywowych i transport
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 29/07
w sprawie ustalenia terminu sk艂adania wniosk贸w o udzielenie pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podr臋cznik贸w i zakup jednolitego stroju
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 28/07
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2007 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 30/07
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszka艅cami so艂ectwa Gredele
Wi臋cej »
zarz膮dzenie Nr 33
zarz膮dzenie w sprawie zmian bud偶etu na 2007 r.
Wi臋cej »
za艂acznik do zarz膮dzenia Nr 33/2007 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 37/07 (utrata mocy w zwi膮zku z podj臋ciem uchwa艂y Nr VI/33/11 z 7 czerwca 2011 r.)
w sprawie wymaga艅, jakie powinni spe艂nia膰 przedsi臋biorcy ubiegaj膮cy si臋 o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierz臋tami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierz膮t, a tak偶e grzebowisk i spalarni zw艂ok zwierz臋cych i ich cz臋艣ci
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 31/07
w sprawie sposobu realizacji uchwa艂 Rady Gminy Orla
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 32/07
w sprawie przyj臋cia projekt贸w uchwa艂 na sesj臋 Rady Gminy Orla
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 34/07
w sprawie sposobu realizacji uchwa艂 Rady Gminy Orla
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 35/07
w sprawie sprawozdania z wykonania bud偶etu gminy za I p贸艂rocze 2007 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 36/07
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2007 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 38/07
w sprawie projekt贸w uchwa艂 na sesj臋 Rady Gminy Orla
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 39/07
w sprawie powo艂ania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wybor贸w do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarz膮dzonych na dzie艅 21 pa藕dziernika 2007 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 40/07
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2007 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 41/07
w sprawie sposobu realizacji uchwa艂 Rady Gminy Orla
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 42/07
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2007 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 43/07
w sprawie projektu bud偶etu gminy na 2008 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 44/07
w sprawie przyj臋cia projekt贸w uchwa艂 Rady Gminy Orla
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 45/07
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urz臋du Gminy Orla
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 47/07
w sprawie sposobu realizacji uchwa艂 Rady Gminy Orla
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 48/07
w sprawie przyj臋cia projekt贸w uchwa艂 Rady Gminy Orla
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 50/07
w sprawie sposobu realizacji uchwa艂 Rady Gminy Orla
Wi臋cej »
Zarz膮dznie Nr 46/07
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2007 rok
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 4701739