logo
Akty Prawne » Akty organu uchwa艂odawczego
uchwa艂y rok 2007

Uchwa艂a Nr III/21/07
zmieniaj膮ca uchwa艂y: w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie niezabudowanych nieruchomo艣ci oznaczonych nr geodezyjnymi 342, 457, 462 i 464 po艂o偶onych w obr臋bie wsi Spiczki gm. Orla, w sprawie zbycia niezabudowanej nieruchomo艣ci oznaczonej nr geodezyjnym 224 p
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/20/07
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomo艣ci oznaczonej nr geodezyjnym 412 po艂o偶onej we wsi Koszki gm. Orla z dnia 30 stycznia 2007 r.Data wej艣cia w 偶ycie: z dniem podj臋cia.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/19/07
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 15, po艂o偶onego w budynku wielorodzinnym w Orli przy ul. Ogrodowej 15, z dnia 30 stycznia 2007 r.Data wej艣cia w 偶ycie: z dniem podj臋cia.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/18/07
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie ustalenia stawek czynszu dzier偶awnego za grunty stanowi膮ce mienie Gminy Orla, z dnia 30 stycznia 2007 r.Data wej艣cia w 偶ycie: z dniem podj臋cia.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/17/07
w sprawie wyra偶enia zgody na udzielenie bonifikaty od op艂at za przekszta艂cenie prawa u偶ytkowania wieczystego w prawo w艂asno艣ci nieruchomo艣ci, z dnia 30 stycznia 2007 r.Data wej艣cia w 偶ycie : z dniem podj臋cia.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/16/07
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Orla na 2007r. z dnia 30 stycznia 2007 r.Data wej艣cia w 偶ycie: z dniem podj臋cia.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/22/07
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych Gminy Orla na 2007 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/23/07
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie nieruchomo艣ci sk艂adaj膮cej si臋 z dzia艂ek geodezyjnych: 173/7, 174/1, 175/1, po艂o偶onej w Orli
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/24/07
w sprawie Regulaminu przyznawania i wyp艂acania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkole prowadzonej przez Gmin臋 Orla
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/25/07
w sprawie ustalenia stawek czynszu dzier偶awnego za nieruchomo艣ci gruntowe stanowi膮ce mienie Gminy Orla oraz zasad wydzier偶awiania tych nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/26/07
w sprawie uchwalenia bud偶etu gminy na 2007 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/27/07
w sprawie ustalenia wysoko艣ci diet przys艂uguj膮cych so艂tysom za udzia艂 w sesjach Rady Gminy Orla
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/28/07
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie ustalenia wynagrodzenia W贸jtowi Gminy Orla
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/29/07
w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkole prowadzonej przez Gmin臋 Orla
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/30/07
w sprawie zawiadomienia Sekretarza Gminy Orla i Skarbnika Gminy Orla o obowi膮zku z艂o偶enia o艣wiadczenia lustracyjnego oraz okre艣lenia trybu post臋powania przy sk艂adaniu tych o艣wiadcze艅
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/31/07
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomo艣ci oznaczonej nr geodezyjnym 219, po艂o偶onej w obr臋bie wsi Gregorowce gm. Orla.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/32/07
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomo艣ci oznaczonej nr geodezyjnym 492/1, po艂o偶onej w obr臋bie wsi Moskiewce gm. Orla.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/33/07
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie powo艂ania cz艂onk贸w Komisji do Spraw Samorz膮du i Mienia Komunalnego Rady Gminy Orla
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/34/07
w sprawie udzielenia absolutorium W贸jtowi Gminy Orla z tytu艂u wykonania bud偶etu gminy za 2006 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/35/07
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie bud偶etu gminy na 2007 r. Rozstrzygni臋cie nadzorcze RIO - Uchwa艂a Nr 1599/07 z dnia 28 maja 2007 r. - niewa偶no艣膰 za艂. Nr 2
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/36/07
w sprawie okre艣lenia trybu post臋powania o udzielenie dotacji z bud偶etu Gminy Orla podmiotom niezaliczanym do sektora finans贸w publicznych i niedzia艂aj膮cym w celu osi膮gni臋cia zysku na zadania inne ni偶 okre艣lone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂a
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/37/07
w sprawie Regulaminu utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie Gminy Orla.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/38/07
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomo艣ci oznaczonej nr geodezyjnym 436/29, po艂o偶onej w Orli
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/39/07
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomo艣ci oznaczonej nr geodezyjnym 388, po艂o偶onej we wsi Malinniki gm. Orla
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/40/07
w sprawie organizacji przyjmowania i za艂atwiania skarg i wniosk贸w przez Rad臋 Gminy
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/41/07
w sprawie Regulaminu odprowadzania 艣ciek贸w na terenie Gminy Orla
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/42/07
w sprawie przyj臋cia rocznego programu wsp贸艂pracy Gminy Orla w roku 2007 z organizacjami pozarz膮dowymi oraz podmiotami, o kt贸rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/43/07
w sprawie okre艣lenia stawki dotacji przedmiotowej dla Gminnego Klubu Pi艂karskiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/44/07
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2007 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/45/07
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie niezabudowanych nieruchomo艣ci oznaczonych nr geodezyjnymi: 463, 484 i 485/1, po艂o偶onych we wsi Moskiewce gm. Orla
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/46/07
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie niezabudowanych nieruchomo艣ci oznaczonych nr geodezyjnymi: 436/18, 436/19, 484/7 i 484/8, po艂o偶onych w Orli
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/47/07
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomo艣ci oznaczonej nr geodezyjnym 126, po艂o偶onej w Orli przy ul. Bielskiej 8
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/48/07
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Orli
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/49/07
w sprawie odwo艂ania Skarbnika Gminy
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/50/07
w sprawie powo艂ania Skarbnika Gminy
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/51/07
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomo艣ci oznaczonej nr geodezyjnym 484/17, po艂o偶onej w Orli
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/52/07
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2007 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/53/07
w sprawie zasad oraz warunk贸w u偶ywania herbu i flagi Gminy Orla
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/54/07
w sprawie powo艂ania zespo艂u do przedstawienia opinii o zg艂oszonych kandydatach na 艂awnik贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/55/07
w sprawie planowanych 艣rodk贸w na realizacj臋 program贸w operacyjnych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/56/07
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2007 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/57/07
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie nieruchomo艣ci oznaczonych nr geodezyjnymi: 495/9,495/10,1026/1,1026/3,1026/4,1011/2, po艂o偶onych w Orli
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/58/07
w sprawie wyra偶enia zgody na nabycie zabudowanej nieruchomo艣ci oznaczonej nr geodezyjnym 272/2, po艂o偶onej w Orli
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/59/07
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Orli
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/60/07
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2007 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/61/07
w sprawie obni偶enia ceny skupu 偶yta do cel贸w wymiaru podatku rolnego w 2008 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/62/07
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/63/07
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie okre艣lenia stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/64/07
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Bielskiemu w Bielsku Podlaskim w zakresie wykonania dokumentacji projektowo
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/65/07
w sprawie okre艣lenia szczeg贸艂owych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozk艂adania na raty nale偶no艣ci pieni臋偶nych Gminy Orla oraz jej jednostek organizacyjnych, do kt贸rych nie stosuje si臋 przepis贸w Ordynacji podatkowej oraz wskazania organ贸w do tego upo
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/66/07
w sprawie uchwalania bud偶etu oraz rodzaju i szczeg贸艂owo艣ci materia艂贸w informacyjnych towarzysz膮cych projektowi bud偶etu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/67/07
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomo艣ci oznaczonej nr geodezyjnym 88/2, po艂o偶onej we wsi W贸lka Wygonowska gm. Orla
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/68/07
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie udzia艂u w zabudowanej nieruchomo艣ci oznaczonej nr geodezyjnym 488/2, po艂o偶onej we wsi Moskiewce gm. Orla
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/69/07
w sprawie wyst膮pienia z wnioskiem o zmian臋 nazwy miejscowo艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/70/07
w sprawie zawiadomienia Sekretarza Gminy Orla i Skarbnika Gminy Orla o obowi膮zku z艂o偶enia o艣wiadczenia lustracyjnego oraz okre艣lenia trybu post臋powania przy sk艂adaniu tych o艣wiadcze艅
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/71/07
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy za 2008 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/72/07
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2007 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/73/07
w sprawie bud偶etu gminy na 2008 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/74/07
w sprawie ustalenia diety radnym Rady Gminy Orla
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/75/07
w sprawie ustalenia wynagrodzenia W贸jtowi Gminy Orla
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 4207155