logo
Akty Prawne » Akty organu uchwa┼éodawczego
uchwały rok 2007

Uchwała Nr III/21/07
zmieniaj─ůca uchwa┼éy: w sprawie wyra┼╝enia zgody na zbycie niezabudowanych nieruchomo┼Ťci oznaczonych nr geodezyjnymi 342, 457, 462 i 464 po┼éo┼╝onych w obr─Öbie wsi Spiczki gm. Orla, w sprawie zbycia niezabudowanej nieruchomo┼Ťci oznaczonej nr geodezyjnym 224 p
Wi─Öcej »
Uchwała Nr III/20/07
w sprawie wyra┼╝enia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomo┼Ťci oznaczonej nr geodezyjnym 412 po┼éo┼╝onej we wsi Koszki gm. Orla z dnia 30 stycznia 2007 r.Data wej┼Ťcia w ┼╝ycie: z dniem podj─Öcia.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr III/19/07
w sprawie wyra┼╝enia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 15, po┼éo┼╝onego w budynku wielorodzinnym w Orli przy ul. Ogrodowej 15, z dnia 30 stycznia 2007 r.Data wej┼Ťcia w ┼╝ycie: z dniem podj─Öcia.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr III/18/07
zmieniaj─ůca uchwa┼é─Ö w sprawie ustalenia stawek czynszu dzier┼╝awnego za grunty stanowi─ůce mienie Gminy Orla, z dnia 30 stycznia 2007 r.Data wej┼Ťcia w ┼╝ycie: z dniem podj─Öcia.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr III/17/07
w sprawie wyra┼╝enia zgody na udzielenie bonifikaty od op┼éat za przekszta┼écenie prawa u┼╝ytkowania wieczystego w prawo w┼éasno┼Ťci nieruchomo┼Ťci, z dnia 30 stycznia 2007 r.Data wej┼Ťcia w ┼╝ycie : z dniem podj─Öcia.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr III/16/07
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Orla na 2007r. z dnia 30 stycznia 2007 r.Data wej┼Ťcia w ┼╝ycie: z dniem podj─Öcia.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr IV/22/07
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi─ůzywania Problem├│w Alkoholowych Gminy Orla na 2007 r.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr IV/23/07
w sprawie wyra┼╝enia zgody na zbycie nieruchomo┼Ťci sk┼éadaj─ůcej si─Ö z dzia┼éek geodezyjnych: 173/7, 174/1, 175/1, po┼éo┼╝onej w Orli
Wi─Öcej »
Uchwała Nr IV/24/07
w sprawie Regulaminu przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkole prowadzonej przez Gminę Orla
Wi─Öcej »
Uchwała Nr IV/25/07
w sprawie ustalenia stawek czynszu dzier┼╝awnego za nieruchomo┼Ťci gruntowe stanowi─ůce mienie Gminy Orla oraz zasad wydzier┼╝awiania tych nieruchomo┼Ťci
Wi─Öcej »
Uchwała Nr V/26/07
w sprawie uchwalenia bud┼╝etu gminy na 2007 r.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr V/27/07
w sprawie ustalenia wysoko┼Ťci diet przys┼éuguj─ůcych so┼étysom za udzia┼é w sesjach Rady Gminy Orla
Wi─Öcej »
Uchwała Nr V/28/07
zmieniaj─ůca uchwa┼é─Ö w sprawie ustalenia wynagrodzenia W├│jtowi Gminy Orla
Wi─Öcej »
Uchwała Nr V/29/07
w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkole prowadzonej przez Gmin─Ö Orla
Wi─Öcej »
Uchwała Nr V/30/07
w sprawie zawiadomienia Sekretarza Gminy Orla i Skarbnika Gminy Orla o obowi─ůzku z┼éo┼╝enia o┼Ťwiadczenia lustracyjnego oraz okre┼Ťlenia trybu post─Öpowania przy sk┼éadaniu tych o┼Ťwiadcze┼ä
Wi─Öcej »
Uchwała Nr V/31/07
w sprawie wyra┼╝enia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomo┼Ťci oznaczonej nr geodezyjnym 219, po┼éo┼╝onej w obr─Öbie wsi Gregorowce gm. Orla.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr V/32/07
w sprawie wyra┼╝enia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomo┼Ťci oznaczonej nr geodezyjnym 492/1, po┼éo┼╝onej w obr─Öbie wsi Moskiewce gm. Orla.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr V/33/07
zmieniaj─ůca uchwa┼é─Ö w sprawie powo┼éania cz┼éonk├│w Komisji do Spraw Samorz─ůdu i Mienia Komunalnego Rady Gminy Orla
Wi─Öcej »
Uchwała Nr VI/34/07
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Orla z tytułu wykonania budżetu gminy za 2006 r.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr VI/35/07
zmieniaj─ůca uchwa┼é─Ö w sprawie bud┼╝etu gminy na 2007 r. Rozstrzygni─Öcie nadzorcze RIO - Uchwa┼éa Nr 1599/07 z dnia 28 maja 2007 r. - niewa┼╝no┼Ť─ç za┼é. Nr 2
Wi─Öcej »
Uchwała Nr VI/36/07
w sprawie okre┼Ťlenia trybu post─Öpowania o udzielenie dotacji z bud┼╝etu Gminy Orla podmiotom niezaliczanym do sektora finans├│w publicznych i niedzia┼éaj─ůcym w celu osi─ůgni─Öcia zysku na zadania inne ni┼╝ okre┼Ťlone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia┼éa
Wi─Öcej »
Uchwała Nr VI/37/07
w sprawie Regulaminu utrzymania czysto┼Ťci i porz─ůdku na terenie Gminy Orla.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr VI/38/07
w sprawie wyra┼╝enia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomo┼Ťci oznaczonej nr geodezyjnym 436/29, po┼éo┼╝onej w Orli
Wi─Öcej »
Uchwała Nr VI/39/07
w sprawie wyra┼╝enia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomo┼Ťci oznaczonej nr geodezyjnym 388, po┼éo┼╝onej we wsi Malinniki gm. Orla
Wi─Öcej »
Uchwała Nr VI/40/07
w sprawie organizacji przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków przez Radę Gminy
Wi─Öcej »
Uchwała Nr VI/41/07
w sprawie Regulaminu odprowadzania ┼Ťciek├│w na terenie Gminy Orla
Wi─Öcej »
Uchwała Nr VI/42/07
w sprawie przyj─Öcia rocznego programu wsp├│┼épracy Gminy Orla w roku 2007 z organizacjami pozarz─ůdowymi oraz podmiotami, o kt├│rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia┼éalno┼Ťci po┼╝ytku publicznego i o wolontariacie
Wi─Öcej »
Uchwała Nr VI/43/07
w sprawie okre┼Ťlenia stawki dotacji przedmiotowej dla Gminnego Klubu Pi┼ékarskiego
Wi─Öcej »
Uchwała Nr VII/44/07
w sprawie zmian w bud┼╝ecie gminy na 2007 r.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr VII/45/07
w sprawie wyra┼╝enia zgody na zbycie niezabudowanych nieruchomo┼Ťci oznaczonych nr geodezyjnymi: 463, 484 i 485/1, po┼éo┼╝onych we wsi Moskiewce gm. Orla
Wi─Öcej »
Uchwała Nr VII/46/07
w sprawie wyra┼╝enia zgody na zbycie niezabudowanych nieruchomo┼Ťci oznaczonych nr geodezyjnymi: 436/18, 436/19, 484/7 i 484/8, po┼éo┼╝onych w Orli
Wi─Öcej »
Uchwała Nr VII/47/07
w sprawie wyra┼╝enia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomo┼Ťci oznaczonej nr geodezyjnym 126, po┼éo┼╝onej w Orli przy ul. Bielskiej 8
Wi─Öcej »
Uchwała Nr VII/48/07
zmieniaj─ůca uchwa┼é─Ö w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Orli
Wi─Öcej »
Uchwała Nr VII/49/07
w sprawie odwołania Skarbnika Gminy
Wi─Öcej »
Uchwała Nr VII/50/07
w sprawie powołania Skarbnika Gminy
Wi─Öcej »
Uchwała Nr VII/51/07
w sprawie wyra┼╝enia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomo┼Ťci oznaczonej nr geodezyjnym 484/17, po┼éo┼╝onej w Orli
Wi─Öcej »
Uchwała Nr VIII/52/07
w sprawie zmian w bud┼╝ecie gminy na 2007 r.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr VIII/53/07
w sprawie zasad oraz warunk├│w u┼╝ywania herbu i flagi Gminy Orla
Wi─Öcej »
Uchwała Nr VIII/54/07
w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników
Wi─Öcej »
Uchwała Nr VIII/55/07
w sprawie planowanych ┼Ťrodk├│w na realizacj─Ö program├│w operacyjnych
Wi─Öcej »
Uchwała Nr IX/56/07
w sprawie zmian w bud┼╝ecie gminy na 2007 r.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr IX/57/07
w sprawie wyra┼╝enia zgody na zbycie nieruchomo┼Ťci oznaczonych nr geodezyjnymi: 495/9,495/10,1026/1,1026/3,1026/4,1011/2, po┼éo┼╝onych w Orli
Wi─Öcej »
Uchwała Nr IX/58/07
w sprawie wyra┼╝enia zgody na nabycie zabudowanej nieruchomo┼Ťci oznaczonej nr geodezyjnym 272/2, po┼éo┼╝onej w Orli
Wi─Öcej »
Uchwała Nr IX/59/07
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Orli
Wi─Öcej »
Uchwała Nr X/60/07
w sprawie zmian w bud┼╝ecie gminy na 2007 r.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr X/61/07
w sprawie obni┼╝enia ceny skupu ┼╝yta do cel├│w wymiaru podatku rolnego w 2008 r.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr X/62/07
w sprawie okre┼Ťlenia wysoko┼Ťci stawek podatku od nieruchomo┼Ťci
Wi─Öcej »
Uchwała Nr X/63/07
zmieniaj─ůca uchwa┼é─Ö w sprawie okre┼Ťlenia stawek podatku od ┼Ťrodk├│w transportowych
Wi─Öcej »
Uchwała Nr X/64/07
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Bielskiemu w Bielsku Podlaskim w zakresie wykonania dokumentacji projektowo
Wi─Öcej »
Uchwała Nr X/65/07
w sprawie okre┼Ťlenia szczeg├│┼éowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozk┼éadania na raty nale┼╝no┼Ťci pieni─Ö┼╝nych Gminy Orla oraz jej jednostek organizacyjnych, do kt├│rych nie stosuje si─Ö przepis├│w Ordynacji podatkowej oraz wskazania organ├│w do tego upo
Wi─Öcej »
Uchwała Nr X/66/07
w sprawie uchwalania bud┼╝etu oraz rodzaju i szczeg├│┼éowo┼Ťci materia┼é├│w informacyjnych towarzysz─ůcych projektowi bud┼╝etu
Wi─Öcej »
Uchwała Nr X/67/07
w sprawie wyra┼╝enia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomo┼Ťci oznaczonej nr geodezyjnym 88/2, po┼éo┼╝onej we wsi W├│lka Wygonowska gm. Orla
Wi─Öcej »
Uchwała Nr X/68/07
w sprawie wyra┼╝enia zgody na zbycie udzia┼éu w zabudowanej nieruchomo┼Ťci oznaczonej nr geodezyjnym 488/2, po┼éo┼╝onej we wsi Moskiewce gm. Orla
Wi─Öcej »
Uchwała Nr X/69/07
w sprawie wyst─ůpienia z wnioskiem o zmian─Ö nazwy miejscowo┼Ťci
Wi─Öcej »
Uchwała Nr X/70/07
w sprawie zawiadomienia Sekretarza Gminy Orla i Skarbnika Gminy Orla o obowi─ůzku z┼éo┼╝enia o┼Ťwiadczenia lustracyjnego oraz okre┼Ťlenia trybu post─Öpowania przy sk┼éadaniu tych o┼Ťwiadcze┼ä
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XI/71/07
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy za 2008 r.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XI/72/07
w sprawie zmian w bud┼╝ecie gminy na 2007 r.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XI/73/07
w sprawie bud┼╝etu gminy na 2008 rok
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XI/74/07
w sprawie ustalenia diety radnym Rady Gminy Orla
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XI/75/07
w sprawie ustalenia wynagrodzenia W├│jtowi Gminy Orla
Wi─Öcej »licznik odwiedzin: 4701774