logo
Akty Prawne » Akty organu wykonawczego
Zarz膮dzenia rok 2008

Zarz膮dznie Nr 51/08
w sprawie zatwierdzenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2008 r. oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania op艂at za kszta艂cenie pobierane przez szko艂y wy偶sze i zak艂ady kszta艂cenia nauczycieli
Wi臋cej »
Zarz膮dznie Nr 52/08
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszka艅cami kolonii Gredele
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 53/08
w sprawie przyj臋cia projekt贸w uchwa艂 Rady Gminy Orla
Wi臋cej »
Zarz膮dznie Nr 54/08
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszka艅cami jednostek pomocniczych w sprawie przyj臋cia projektu Statutu So艂ectwa
Wi臋cej »
Zarz膮dznie Nr 55/08
w sprawie powo艂ania Komisji do przeprowadzania przetarg贸w na zbycie i dzier偶aw臋 nieruchomo艣ci stanowi膮cych mienie Gminy Orla.
Wi臋cej »
Zarz膮dznie Nr 56/08
w sprawie sposobu realizacji uchwa艂 Rady Gminy Orla
Wi臋cej »
Zarz膮dznie Nr 57/08
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2008 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dznie Nr 58/08
w sprawie przyj臋cia sprawozdania z wykonania bud偶etu gminy za 2007 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dznie Nr 59/08
w sprawie przyj臋cia projekt贸w uchwa艂 na XIII sesj臋 Rady Gminy Orla
Wi臋cej »
Zarz膮dznie Nr 60/08
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie przyj臋cia projekt贸w uchwa艂 na XIII sesj臋 Rady Gminy Orla
Wi臋cej »
Zarz膮dznie Nr 61/08
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2008 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dznie Nr 62/08
w sprawie sporz膮dzania skonsolidowanego bilansu Gminy Orla
Wi臋cej »
Zarz膮dznie Nr 64/08
w sprawie przyj臋cia projekt贸w uchwa艂 na XIV sesj臋 Rady Gminy Orla
Wi臋cej »
Zarz膮dznie Nr 65/08
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie przyj臋cia projekt贸w uchwa艂 na XIV sesj臋 Rady Gminy Orla
Wi臋cej »
Zarz膮dznie Nr 66/08
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2008 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dznie Nr 68/08
w sprawie przyj臋cia projekt贸w uchwa艂 na XV sesj臋 Rady Gminy Orla
Wi臋cej »
Zarz膮dznie Nr 69/08
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2008 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dznie Nr 70/08
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dofinansowywania budowy przydomowych oczyszczalni 艣ciek贸w na terenie Gminy Orla ze 艣rodk贸w Gminnego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 71/08
w sprawie przyj臋cia projekt贸w uchwa艂 na XVI sesj臋 Rady Gminy Orla
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 72/08
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie przyj臋cia projekt贸w uchwa艂 na XVI sesj臋 Rady Gminy Orla
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 73/08
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2008 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 74/08
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegaj膮cego si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 76/08
w sprawie sprawozdania z wykonania bud偶etu gminy za I p贸艂rocze 2008 roku
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 77/08
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2008 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 79/08
w sprawie post臋powania w przypadku pogorszenia jako艣ci wody przeznaczonej do spo偶ycia, dostarczanej w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wod臋 gminy Orla
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 81/08
w sprawie ustalenia terminu sk艂adania wniosk贸w o udzielenie pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podr臋cznik贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 82/08
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2008 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 83/08
w sprawie sposobu realizacji uchwa艂 Rady Gminy Orla
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 84/08
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urz臋du Gminy Orla
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 85/08
w sprawie przyj臋cia projekt贸w uchwa艂 Rady Gminy Orla
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 86/08
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie przyj臋cia projekt贸w uchwa艂 Rady Gminy Orla
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 88/08
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2008 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 89/08
w sprawie sposobu realizacji uchwa艂 Rady Gminy Orla
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 90/08
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2008 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 91/08
w sprawie projektu bud偶etu gminy na 2009 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 92/08
w sprawie przyj臋cia projekt贸w uchwa艂 Rady Gminy Orla na XVIII sesj臋 Rady Gminy Orla
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 93/08
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie przyj臋cia projekt贸w uchwa艂 Rady Gminy Orla na XVIII sesj臋 Rady Gminy Orla
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 94/08
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2008 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 95/08
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2008 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 96/08
w sprawie powo艂ania Komisji do przeprowadzania rokowa艅 na zbycie nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Orla.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 97/08
w sprawie sposobu realizacji uchwa艂 podj臋tych na XVIII sesji Rady Gminy Orla
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 98/08
w sprawie przyj臋cia projekt贸w uchwa艂 Rady Gminy Orla na XIX sesj臋 Rady Gminy Orla
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 99/08
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie przyj臋cia projekt贸w uchwa艂 Rady Gminy Orla na XIX sesj臋 Rady Gminy Orla
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 4701723